fbpx

Aktualizacja 145.09

Aktualizacja 145.09

Administrator

 • Import/Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego OpenOffice

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Sprawy – Kopiuj/Wklej schematy blokowe (dowolne fragmenty wraz z parametrami i połączeniami)

Finanse

 • Analiza finansowa. Szczegóły kosztów, Szczegóły sprzedaży. Koszty/Sprzedaż rzeczywiste/planowane. Kompozytor kolumn
 • Analiza finansowa. Szczegóły kosztów, Szczegóły sprzedaży. Layout sortowania (zarówno po wejściu w menu Finanse -> Raporty jak i z poziomu zasobu)
 • Dokumenty finansowe – Rejestr płatności – formularz – Pole Wygeneruj dokument KW/KP w rejestrze powinno widnieć dla wszystkich form płatności
 • Formularz faktury kosztowej/sprzedażowej – Pozycje – Dodanie funkcji analogicznej jak w dekretacji: Ustaw we wszystkich pozycjach

Magazyn

 • Faktura korygująca kosztowa do dokumentu WZ – menu: Generuj korektę faktury zakupu {wg tego samego uprawnienia co edycja}
 • Formularze zamówień materiałowych zewnętrznych/wewnętrznych – Pokaż kosztorys – zapamiętywanie wcześniej wybranych pozycji podczas przechodzenia po pozycjach kosztorysu
 • Poprawa wydruku zamówienia materiałowego: nagłówek i stopka tylko na pierwszej stronie, na pierwszej stronie powinna widnieć tabela z materiałami a nie dopiero na drugiej, na drugiej stronie nie powinien drukować się podwójny nagłówek

Nieruchomości

 • Umowy najmu, Rezerwacje. Opcja w ustawieniach: <<CheckBox>> Kontrola: jeden lokal w jednej umowie.
 • Umowy najmu. Formularz Lokale w ramach umowy – Layout Blokuj/Odblokuj kolumny

Serwis

 • Analiza zakresu danych w zgłoszeniach serwisowych dla użytkownika mającego uprawnienie Dostęp oraz e-Serwis – dostęp/edycja.
 • Zgłoszenia cykliczne. W formularzu edycji możliwość zmiany prowadzącego.

Wykonawstwo

 • Budowy -> Materiały -> Zestawienie materiałów. Dodanie kolumn: Ilość/Wartość zamówiona, Ilość/Wartość pozostała do dostarczenia wg zamówienia, Ilość/Wartość pozostała do dostarczenia, Ilość/Wartość pozostała do zamówienia
 • Formularz faktury kosztowej/sprzedażowej – Pozycje – Dodaj pozycję z kosztorysu – możliwość wyboru kilku z opcją zaznacz/odznacz podrzędne
 • Formularz protokołu odbioru. Zakres zrealizowany – dodanie menu: Eksport
 • Powiązanie harmonogramu z preliminarzem. Po zmianie budżetu pozycji kosztorysowej powiązanej z etapem harmonogramu nie aktualizuje się w preliminarzu.
 • Po zmianie planowanego terminu rozpoczęcia/zakończenia etapu harmonogramu – usunięcie powiązanych pozycji preliminarza i planowanej realizacji.

Zasoby

 • Modyfikacja wydruku protokołów: przekazania, przesunięcia, likwidacji. Jeżeli widnieje kolumna Wartość to na dole pod tabelą Wartość razem