fbpx

Aktualizacja 146.03

Aktualizacja 146.03

Administrator

 • Formularz nadawania uprawnień – tabela – <<ColCheck>> na jedno kliknięcie zamiast ikonek
 • Pracownicy. Przy próbie usunięcia obsługa odpowiednim komunikatem. Dodanie funkcji Pokaż powiązania.

Archiwum Zakładowe

 • Konfiguracja -> Dokumenty -> Spisy zdawczo-odbiorcze. Obsługa wszystkich pól teczek łącznie z danymi dodatkowymi

Finanse

 • Ewidencja dokumentów finansowych – dodanie kolumny Termin zwrotu kaucji.
 • Ewidencja dokumentów finansowych – niezależna kompozycja kolumn dla kosztów i sprzedaży wraz z layoutem
 • Ewidencja dokumentów finansowych. Dodanie kolumny: Wartość rozliczonych zaliczek
 • Formularz płatności zbiorczych – dodanie <<Label>> Kwota do zapłaty
 • Sprzedaż/Koszty wewnętrzne – Znajdź – dodanie filtru Typ kaucji (analogicznie jak w fakturach)

Magazyn

 • Formularz EDYCJI zamówienia materiałowego zewnętrznego – obsługa opcji Pokaż kosztorys

Nieruchomości

 • Dodanie kolumny Indeks. Nieruchomości – Ewidencje: Liczniki, Grunty; Umowy: Umowy najmu, Umowy eksploatacyjne, Rezerwacje lokali.
 • Drzewo nieruchomości – zakładka Dane ogólne – tabela. Możliwość przesuwania szerokości kolumn wraz z layoutem. Kompozytor wyboru wyświetlanych wierszy z możliwością wskazania kolejności. Obsługa wszystkich danych z umowy widocznych na pierwszej zakładce Dane ogólne w formularzu edycji umowy najmu.

Preliminarz

 • Obsługa osób kontaktowych kontrahentów.

Rejestr dokumentów

 • Wydruk nalepek adresowych w orientacji pionowej

Serwis

 • Słowniki: Tryb obsługi, Sposoby wykonania. Dodanie <<CheckBox>> Domyślne. Inicjalizacja formularza dodania zgłoszenia wartościami domyślnymi.

Wykonawstwo

 • Formularz faktury kosztowej/sprzedażowej – pozycje z kosztorysu – Ilość inicjalizowana wg: kosztowa = ilość zlecona dla podwykonawcy – ilość wyfakturowana od podwykonawcy; sprzedażowa = ilość wg kosztorysu – ilość wyfakturowana do inwestora

Zasoby

 • Karta wyposażenia. Kompozytor kolumn spośród wszystkich kolumn tak jak w ewidencji zasobów
 • Naprawy i serwis – Znajdź – dodanie filtru na pierwszej pozycji: Asortyment – uniwersalny formularz wyboru asortymentu z możliwością wyboru kilku pozycji