fbpx

Aktualizacja 168.01

Aktualizacja 168.01

Administrator
 • Konwersja wydruków do PDF

Archiwum Zakładowe
 • Dodanie nowego okna w menu: Edycja -> Rejestr wypożyczeń {pod Spisami zdaw-odb} – z filtrowaniem wg: daty wypożyczenia/zwrotu, pracownika, stanu: wypożyczona, zwrócona
 • Ewidencja dokumentacji – wydruk – jeżeli w filtrze była określona Jednostka lub Komórka to w nagłówku dokumentu po lewej stronie wydrukowanie symbolu i nazwy Jednostki / Komórki
 • Formularz Znajdź dokumentację – filtr Jednostka organizacyjna jako uniwersalne pole wyboru <<ProShape>>
 • Okno główne ewidencji dokumentacji – wydruk v.2 – jeżeli wszystkie pozycje dot. jednej jednostki organizacyjnej do automatyczne wypełnienie formularza przejściowego danymi tej jednostki
 • Okno główne ewidencji dokumentacji – Znajdź – dodanie filtrów: Data wydzielenia od… do…, Data zniszczenia od… do…, Data przekazania do Archiwum Państwowego od… do…
 • Okno główne ewidencji dokumentacji. Dodanie wiersza podsumowań Fixed. Dodanie kolumn: Jednostka organizacyjna, Komórka organizacyjna.
 • Protokół wycofania akt
 • Protokół zaginięcia/uszkodzenia teczki
 • Spisy zdawczo-odbiorcze. Rozbudowa o nośniki danych. Nowy słownik: Typy nośników danych
 • Ustawienia programu – Spisy zdawczo-odbiorcze – dodanie opcji <<CheckBox>> Drukuj podtytuły teczek. Wydruk spisów zdawczo-odbiorczych – drukowanie podtytułów od nowej linii z odstępem jednej pustej linii w kolumnie Tytuł teczki
 • Wydruk karty wypożyczenia wg obowiązującego wzoru