fbpx

Aktualizacja 178.01

Aktualizacja 178.01

Administrator

 • ProStringGrid – Wygląd – Kolor komórki – zapamiętywanie kolorów niestandardowych

 

Finanse

 • Eksport faktur do OPTIMA. <BAZA_DOC_ID>. Jeżeli w Znajdź jest wybrany Sprzedawca/Nabywca to jego bierzemy pod uwagę przy eksporcie faktur sprzedaży/kosztów. W przeciwnym przypadku tak jak obecnie – firma macierzysta.
 • Ewidencja faktur – kolumna: Rodzaj dokumentu – uwzględnienie zaliczek i pro form: Faktura zaliczkowa, Faktura pro forma
 • Finanse -> Ustawienia -> Pozostałe. Dodanie opcji <<CheckBox>> Przy zapisywaniu dokumentu zapłaconego uwzględniaj Termin płatności.
 • Formularz faktury – Pozycje – kolumna Przedmiot koszt-sprz – nie działa funkcja Ustaw we wszystkich…

 

Flota samochodowa

 • Tankowanie paliwa – formularz pozycji tankowań – obsługa waluty z uwzględnieniem generacji pozycji faktury

 

Kadry i Płace

 • Dane o zatrudnieniu – formularz – kontrola podczas zapisywania czy w danym okresie zatrudnienia pracownik ma wypełniony angaż – jeżeli nie to komunikat ostrzegawczy: „Dla wpisanego okresu zatrudnienia nie ma angażu. Czy mimo to chcesz zachować zmiany ???”

 

Magazyn

 • Obroty materiałowe. Znajdź – dodanie filtru: Nr seryjny. Obroty wywoływane z poziomu okna Materiały na magazynach – jeżeli materiały prezentowane są jednostkowo to obroty materiałowe muszą dotyczyć konkretnej pozycji.

 

Nieruchomości

 • Liczniki – Analityka – dodanie filtru: od… do… <<Button>> Pokaż, dodanie kolumny: Godzina odczytu

 

Preliminarz

 • Alerty mailowe dot. budowy/oferty. Dodanie inwestora
 • Preliminarz – zakładki: Miesiąc, Tydzień – wydruki całego miesiąca i tygodnia

 

Rejestr dokumentów

 • Formularz w trybie edycji – dodanie pola Data wpisu. Kompozytor kolumn + ewidencja – Data wpisu. Znajdź – dodanie filtru: Data wpisu od… do…
 • Generacja dokumentów do szablonów MS Excel – elementy wstawiane dodatkowe generowane w nowej linii

 

Wykonawstwo

 • Alarmy e-mail – dodanie informacji: Lokalizacja: poczta, kod pocztowy, miejscowość, ulica, wyszczególnienie. Dokumentacja projektowa: nazwy zasobów, Wykonawstwo: nazwy zasobów
 • Alerty mailowe dot. zasobów budowy również do pracowników/kontrahentów/prowadzących od projektanta/podwykonawcy będących projektantem / wykonawcą.
 • Alerty mailowe dot. złożenia oferty do osoby prowadzącej ofertę oraz do pracowników/kontrahentów/prowadzących od projektanta/podwykonawcy będących projektantem / wykonawcą. Maile przychodzą tak długo dopóki nie ma zaznaczonej Daty złożenia oferty.
 • Budowy – konfiguracja koloru czcionki
 • Budowy – Materiały – Materiał wytworzony – formularz. Jeżeli dodawany materiał jest powiązany z pozycją kosztorysową budowy to inicjalizacja Ilości wg ilości kosztorysu, Ceny jedn. wg ceny jedn. rzeczywistej kosztorysu
 • Formularze zakresu zrealizowanego. Bez uprawnienia: Zakres zrealizowany – dostęp do wszystkich – pola <<CheckBox>> Akceptuj, Inwestor – odznaczone i niewidoczne lub nieaktywne do zaznaczenia. Wszelkiego rodzaju wprowadzanie zakresu zrealizowanego bez tego uprawnienia nie powinno akceptować ani rejestrować Inwestora
 • Harmonogram pracy. Wydruk uproszczony – modyfikacje
 • Harmonogram. Poprawa aktualizacji terminów planowanych etapów nadrzędnych
 • Indeks materiałowy – formularz – Zapisz jako inny – powinno przenosić również Normy. Wykonawstwo – Słowniki – Pozycje kosztowe – formularz – dodanie <<Button>> Zapisz jako inny {analogicznie jak w indeksie materiałowym}
 • Kosztorys – kolumna Ilość – w przypadku braku uprawnienia dostępu do danych finansowych wartości w kolumnie mają być wyświetlane
 • Kosztorys – Normy – Przedmioty koszt-sprz – obsługa ilości (głównie chodzi o roboczogodziny).
 • Kosztorys. Kalkulacje
 • Oferty. Legenda stanów.
 • Okno Zakres zrealizowany. Bez uprawnienia: Zakres zrealizowany – dostęp do wszystkich – nieaktywne funkcje: Akceptuj, Anuluj akceptację. Dodanie funkcji: Akceptuj do odbioru Inwestora, Anuluj akceptację do odbioru Inwestora – uzależnione też od tego uprawnienia. Funkcja akceptacji do odbioru Inwestora powinna automatycznie wykonać Akceptację.
 • Przypisanie koloru do pracowników analogicznie jak do jednostek organizacyjnych. Wykonawstwo – Ustawienia – opcja – podczas dodania/edycji budowy automatyczne pobranie koloru tła wiersza budowy wg prowadzącego budowę lub jednostki org – wyższy priorytet ma prowadzący.
 • Raport Czasochłonność zasobów – Definiowanie formuł wg pól stałych
 • Raporty -> Czasochłonność zasobów – analiza kolumny Ilość dni pracy łącznie
 • Raporty -> Czasochłonność zasobów – dodanie kolumny Jedn. rozl. Zamiast Stawka godzinowa -> Stawka jedn. Zamiast Suma godzin -> Suma jedn. Poprawa wyświetlania stawek miesięcznych i jedn. dla zasobów.
 • Teczka budowy – kolor czcionki kategorii – jeżeli wszystkie dokumenty są w teczce budowy to kolor kategorii czarny
 • Uniwersalny formularz wyboru pozycji kosztorysowej budowy – nie prezentować pozycji KARTA PRACY
 • Zakres zasobów budowy – jednostki rozliczeniowe
 • Zakres zrealizowany uzależniony od parmateru globalnego GLOB_Wykonawstwo oraz uprawnienia Zakres zrealizowany
 • Znajdź budowa – Wykonawstwo / Dokumentacja Projektowa – Pracownik, Zasób jako uniwersalne pole wyboru ProShape

 

Zasoby

 • Naprawy i serwis. Dodanie kolumn: Rodzaj dokumentu finansowego, Rodzaj faktury, Przedmiot koszt-sprz {wg dekretacji}
 • Wyszukiwanie zasobów wg filtru: Dowolne pole. Nie powinno uwzględniać historii użytkowników