fbpx

Aktualizacja 179.01

Aktualizacja 179.01

Administrator

 • Uniwersalne formularze wyboru <<ProShape>> – inicjalizacja kolumny <<ColCheck>> wg wartości w polu <<ProShape>>

 

Finanse

 • Dokumenty finansowe – uzależnienie importu/eksportu do COMARCH, Symfonia, InsERT od parametrów globalnych
 • Dokumenty finansowe sprzedażowe/kosztowe – inicjalizacja pola Sprzedawca/Nabywca wg wybranego w formularzu Znajdź
 • Ostateczne wezwanie do zapłaty w ramach istniejącej ewidencji wezwań do zapłaty
 • Schematy dekretacji umożliwiające automatyczny podział % dokumentu finansowego na pozycje dekretacji wraz z kontami księgowymi, stroną WN, MA oraz kwotą: netto, VAT, brutto.
 • System MAC – ewidencja dokumentów finansowych – zmiana koloru dokumentów nieuregulowanych nieprzeterminowanych dla celów poprawy czytelności

 

Flota samochodowa

 • Dodanie uprawnienia w ramach modułu Flota samochodowa: Rozdzielanie paczki zasobów. Bez tego uprawnienia w momencie przesunięcia oraz likwidacji jednego z zasobów paczki automatyczne przesunięcie/likwidacja całej paczki
 • Faktury -> Paliwo. Kategorie w formie drzewa
 • Karty pracy. Wydruk dokumentu Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT. Wyszczególnienie – Opis trasy wyjazdu, Zdarzenie – Cel wyjazdu
 • Spalanie. Wspólna procedura, stan licznika wg historii stanu licznika

 

Kontrahenci

 • Kontrahenci -> Znajdź -> Rozrachunki – dodanie filtru <<CheckBox>> Nie wyświetlaj pozycji z zerowym saldem

 

Magazyn

 • Indeks materiałów – Znajdź – dodanie filtru <<ProShape>> Użytkownik dodający
 • Ustawienie domyślnego formatu numeracji dla KTM

 

Nieruchomości

 • Umowy najmu – Rozliczenia najmu – Odczyty liczników – opcja umożliwiająca fakturowanie składników odczytu

 

Telefony

 • Import bilingu Orange – adaptacja nowej wersji pliku

Wykonawstwo

 • Alerty mailowe – formatowanie
 • Formularz zasobu – Użytkownik – Budowa – opcja wyboru również pozycji kosztorysowej – analogicznie jak w dekretacji faktury. Uwzględnienie pozycji kosztorysowej przy automatycznym wypełnieniu karty pracy przy zmianie użytkownika zasobu oraz w automacie wypełniający kartę pracy dla każdego dnia.
 • Harmonogram pracy. Przydziel zaznaczone – formularz wyboru daty – pola daty inicjalizowane wg wskazanej komórki
 • Karty pracy – wprowadzanie. Jeżeli w polu Przedmiot koszt-sprz nie ma wypełnionej wartości to podczas zapisywania danych do bazy następuje automatyczne wypełnienie przedmiotu koszt-sprz wg zasady: w pierwszym etapie sprawdzamy czy pozycja kosztorysowa w słowniku ma przypisany przedmiot koszt-sprz, w drugim etapie sprawdzamy czy w słowniku przedmiotów koszt-sprz istnieją pozycje z opcją: Robocizna / Sprzęt odpowiednio dla pracowników / zasobów.
 • Karty pracy. Naliczanie kosztów rzeczywistych wg stawki miesięcznej. Jeżeli godziny rzeczywiste pokrywają się z angażem to dopełnienie do stawki miesięcznej
 • Materiał wytworzony – formularz – dodanie opcji: Automatycznie generuj RW z magazynu <<ProShape>>
 • Materiały budowy – relacja: nadrzędny – podrzędny
 • Protokoły odbioru podwykonawcy – Dodaj fakturę – inicjalizacja pola Nabywca wg Zamawiającego z protokołu – pod warunkiem, że Zamawiający należy do wielofirmowości