fbpx

Aktualizacja 186.1

Aktualizacja 186.1

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Bezwzględne usuwanie sprawy EOD przez opiekuna modułu Elektroniczny Obieg Dokumentów

Finanse

 • Ewidencja faktur. Dodanie kolumn: Nr dokumentu PZ, Nr dokumentu WZ
 • Finanse -> Ustawienia – nowa zakładka: Wydruk faktury. Konfiguracja wyglądu wydruku faktury sprzedaży
 • Finanse – Słowniki – Przedmioty koszt-sprz. Dodanie pola: Opis: varchar(300). Kolumna Opis

Kontrahenci

 • Manualne dodanie kontrahenta. Niezależne sprawdzanie unikatowości wg NIP aktywnych i Identyfikator

Magazyn

 • Indeks materiałów. Przenieś zaznaczone do innej kategorii. Jeżeli w formacie numeru KTM jest użyty Symbol kategorii to przy przeniesieniu do innej kategorii następuje ponowne wygenerowanie KTM
 • Remanent. Jeżeli remanent jest zamknięty i nie ma PW lub RW nie powinna być dostępna edycja, usuwanie oraz aktualizacja stanów magazynowych

Rejestr dokumentów

 • Dekretacja. Dodanie: Zamówienie wewnętrzne, Zamówienie na zasoby istniejące, Zamówienie na zasoby nowe. Ewidencja dokumentów – PopupMenu Otwórz – obsługa nowych pozycji dekretacji. Kompozytor kolumn.

Wykonawstwo

 • Harmonogram pracy. Dodanie opcji: Temat budowy
 • Kosztorys. Dodanie kolumny: Data dodania
 • Kosztorys. Import. Gdy nie ma starego kosztorysu wszystkie pozycje są dodawane, żadna aktualizowana
 • Opcja generacji zakresu zrealizowanego wg stawki godzinowej z umowy ramowej na podst. kart pracy
 • Powiązanie wielu ofert do jednej budowy

Zamówienia

 • Formularz dodania zamówienia na zasoby nowe. Pole Zamawiający – lista pracowników należących do wybranej jednostki organizacyjnej w górnym polu
 • Zamówienia na zasoby istniejące. Wydruk zamówienia
  Zamówienia na zasoby nowe / istniejące. Edycja numeru zamówienia.