fbpx

Aktualizacja 190.1

Aktualizacja 190.1

Administrator

 • Formularz pracownika. Dodanie opcji wykluczających się opcji: Pobierz uprawnienia ze stanowiska, Pobierz uprawnienia z jednostki org. Zmiana lokalizacji opcji: Ustaw domyślną konfigurację kolumn Kontrahenci, Jednostki organizacyjne.
 • Ustawienia generowanych dokumentów – obecne pola umieścić w zakładce Orientacja pionowa. Dodanie i obsługa zakładki: Orientacja pozioma

CRM

 • Ewidencja kontrahentów. Dodanie kolumny: Sprzedaż wg segmentu

Finanse

 • Ewidencja faktur. Drukuj -> fakturę w trzech egzemplarzach oryginał / 2 kopie. Na wydruku faktury ma być zaznaczone: Kopia 1, Kopia 2
 • Finanse -> Ustawinienia -> Pozostałe – dodanie opcji <<CheckBox>> Nie kompensuj korekty z dokumentem pierwotnym
 • Finanse -> Windykacja -> Noty odsetkowe, Upomnienia, Wezwania do zapłaty, Przedsądowe wezwania do zapłaty. Kolumna, Znajdź – Osoba wprowadzająca
 • Kasa i Bank. Zapisy. Drukuj polecenie przelewu – tytułem – do numeru faktury dodać: Netto, VAT, Brutto, NIP sprzedawcy
 • Raporty – Analiza finansowa – Struktura kosztów/sprzedaży – opcja prezentacji wartości procentowych w słupkach
 • Uniwersalny formularz wyboru budowy – optymalizacja wyszukiwania wg nr budowy (zauważono długi czas przy dekretacji faktury gdy budowa posiada zasoby)
  Zapisy kasowo-bankowe. Import z plików aktywny gdy jest wskazany Rejestr i Raport

Flota samochodowa

 • Import tankowań z LOTOS. Obsługa nowego formatu pliku. Bierzemy pod uwagę kwoty po rabacie
 • Import tankowań. W historii stanu licznika zapisywać tylko stany > 0
  Raport Bieżąca eksploatacja – dodanie kolumn: Typ/Model, Typ silnika, Pojemność, Stanowisko posiadacza, Rok produkcji, Data przyjęcia na stan, Termin zakończenia użytkowania
 • Zdarzenia wg stanu licznika – dodanie wymaganego pola analogicznego jak w Preliminarzu: Tryb <<ComboBox>> wysyłaj tylko jedno powiadomienie, wysyłaj powiadomienia każdego dnia. W danych historycznych ustawić tylko jedno powiadomienie

Kadry i Płace

 • Rejestracja Czasu Pracy RCP

Magazyn

 • Formularz PZ – kolumna Regał – obsługa menu: Ustaw we wszystkich…

Nieruchomości

 • Ewidencja obiektów. Dodanie kolumn: Powierzchnia wolna, Powierzchnia wynajęta, Powierzchnia razem, Procent wynajęty [%]
 • Ewidencja umów najmu. Dodanie kolumn: Forma płatności, Termin płatności
 • Raport: Saldo powierzchni – dodanie kolumny: Procent wynajęty [%]
 • Rozliczenia -> Rozliczenia liczników. Dostęp wg jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem uprawnienia Nieruchomości – dostęp do wszystkich jednostek
 • Umowy najmu. Waloryzacja. Dodanie i obsługa pola: Miesiąc waloryzacji

Wykonawstwo

 • Budowy – zakładka: Szczegóły -> Kaucje – formularz. Dodanie i obsługa Dni. Dodanie i obsługa RadioButton: od daty końcowego protokołu odbioru z inwestorem
 • Formularz uzupełniana karty pracy – jeżeli nie ma ustawionej kompozycji kolumn to domyślnie powinny wyświetlać się kolumny: Budowa, Pozycja, Ilość godzin
 • Generacja preliminarza na podst. harmonogramu uwzględniająca planowane przedmioty koszt-sprz pozycji kosztorysowych
 • Import kosztorysu z pliku. Obsługa kategorii/obszaru wskazanego kursorem myszki z odpowiednim zapytaniem w oknie dialogowym: „Wskazano kategorię/obszar. Czy na pewno chcesz zaimportować kosztorys pod wskazaną kategorię/obszar ???”
 • Kopiuj-Wklej Kosztorys. Obsługa kategorii/obszaru wskazanego kursorem myszki z odpowiednim zapytaniem w oknie dialogowym: „Wskazano kategorię/obszar. Czy na pewno chcesz wkleić kosztorys pod wskazaną kategorię/obszar ???”
 • Optymalizacja wyszukiwania budów wg np: fragmentu numeru budowy
 • Protokół odbioru – dodanie opcji <<CheckBox>> Protokół zaawansowania robót
 • Przedmioty koszt-sprz nadrzędne. Raport: Podsumowanie wyników budowy w raporcie Analiza finansowa
 • Zestawienie kart/planu pracy. Dni wolne kolorem czcionki czerwonym