fbpx

Aktualizacja 193.1

Aktualizacja 193.1

Administrator

 • Drzewo menu, Menu główne. Dodanie katalogu Ulubione w którym będą wyświetlane ulubiione pozycje z predefiniowanego menu drzewa
 • Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta – z poziomu formularzy Znajdź prezentacja również nieaktywnych kontrahentów
 • Obsługa formuł w modułach: Rejestr dokumentów, Preliminarz, Pracownicy, Kontrahenci. Cz. 3

  CRM

 • CRM – Klienci – zaplanuj działania – wg operacji masowej

  Finanse

 • Delegacje – wydruk
 • Faktury. Aktualizacja JPK_FA do wersji 3
 • Finanse – Ustawienia – Pozostałe – opcja <<CheckBox>> Zapisy kasowo-bankowe: nie rozliczaj automatycznie podczas importu
 • Formularz delegacji – pole Cel wyjazdu – dodanie ikonki autouzupełniania słownika: Dodaj

  Flota samochodowa

 • Szkody. Formularz – pole Rodzaj polisy – dodanie pozycji: OC sprawcy. Kompozytor kolumn. Ewidencja i Znajdź – Rodzaj polisy.
 • Ewidencja pojazdów. Wygląd -> Kolor komórki (analogicznie jak w ewidencji budów)
 • Raport Bieżąca eksploatacja – skrót Ctrl+F dla formularza Znajdź
 • Raport: Tankowanie paliwa. Dodanie kolumn: Kategoria asortymentu, Stawka VAT, Wartość VAT, Wartość brutto

  Informatyka

 • Formularz edycji zasobu IT – zakładka Dane zasobu IT – likwidacja pola: E-mail. W ewidencji do kolumny powinien pobierać się e-mail użytkownika

  Kadry i Płace

 • Akta osobowe. Dodanie części D
 • Pracownicy. Dane identyfikacyjne – dodanie pól: Data urodzenia, Miejsce urodzenia. Obsługa tych pól w generowanych dokumentach do szablonów Excel.
 • Raport: Saldo RCP. Dodanie nowej kolumny: Czas pracy uwzględniony – domyślnie zaczytywany z angażu. PopupMenu: Czas pracy uwzględniony -> wg czasu przebywania, wg angażu – funkcja dla konkretnego dnia i pracownika
 • Raport: Saldo RCP. Kolumny: Czas przebywania, Angaż, Saldo, Czas pracy uwzględniony – w notacji: hh:mm
 • Raport: Saldo RCP. Rozdzielenie wejścia – wyjścia wg północy
 • Raport: Saldo RCP. Sumy kolumn: Czas przebywania, Angaż, Czas pracy uwzględniony
 • Raport: Saldo RCP. Zmiana nazwy kolumny z: Bilans na: Czas przebywania
 • Zbiorcze uzupełnianie wymiaru urlopu na nowy rok z opcją przepisywania salda z poprzedniego roku

  Magazyn

 • Ewidencja RW. Optymalizacja formularza Znajdź

  Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości. Formularz dodania obiektu. Likwidacja inicjalizacji pola Obiekt nadrzędny. Po otwarciu formularza kursor na polu Nazwa obiektu
 • Drzewo nieruchomości. Historia jednostek rozliczeniowych – nie rejestrować wpisu gdy zmiana wartości z null na not null

  Rejestr dokumentów

 • Eksport dokumentów do Archiwum Zakładowego – formularz przejściowy: Podtytuł, Uwagi – możliwość wybooru każdego pola z rejestru
 • Znajdź – Dekretacja – Zasób

  Serwis

 • Formularz zgłoszenia serwisowego – pole Wartość materiałów widoczna zawsze. Dodanie pola: Koszt robocizny, Wartość usługi. Obsługa analogiczna jak przy Wartości materiałów

  Wykonawstwo

 • Materiały na budowach. Kolumna Przedmiot koszt-sprz – wg dekretacji zamiast wg pozycji
 • Podwykonawcy budowy. Wydruk zamówienia w wersji 1. Modyfikacje i parametryzacja. Pozycje zamówienia w formie tabelarycznej

  Zasoby

 • Asortyment. Edycja zbiorcza – widoczne inne zakładki takie jak: Dane pojazdu i inne
 • Asortyment. Scalanie
 • Ewidencja protokołów: przekazania, przesunięcia, likwidacji. Drukowanie z poziomu ewidencji
 • Uniwersalny formularz wyboru zasobu. Jeżeli użytkownik nie ma dostępu do żadnego z modułów zasobowych to nie może móc dodawać nowych zasobów
 • Użytkownik zasobu – kontrahent