fbpx

Aktualizacja 195.1

Aktualizacja 195.1

Administrator

 • Poprawa skalowania okien przy DPI > 100%

Archiwum Zakładowe

 • Ewidencja akt. Drukuj, Drukuj v2 – sortowanie wg sygnatury numerycznie: nr spisu, Lp

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Ewidencja spraw i zadań EOD – dodanie kolumn: Sprzedawca dokumentu finansowego, Nabywca dokumentu finansowego
 • Wszystkie ewidencje powiązane z EOD. Kolumna Etap EOD – jeżeli sprawa jest zamknięta to wyświetlać ostatni zaakceptowany etap. Dodanie kolumny: Stan etapu EOD
 • Zadania EOD – zakładka Szczegóły. Gdy proces jest powiązany z Rejestrem dokumentów lub Fakturą to prezentacja PopupMenu Załączniki

Finanse

 • Dekretacja dokumentów finansowych – rozbudowa o automatyczny podział wg jednostek rozliczeniowych w kartach pracy
 • E-faktura. Nazwa pliku wg formatu: nabywca_nr_faktury
 • Ewidencja faktur. Zmiana nazwy kolumny Nr faktury pro forma -> Dotyczy faktury pro formy nr. Prezentacja numeru tylko wtedy gdy została wygenerowana faktura wg pro formy. Wydruk faktury wygenerowanej wg pro formy – dodanie frazy: Dotyczy faktury pro formy nr: XXXXX
 • Faktury materiałowe kosztowe korygujące – generacja dokumentów magazynowych wg daty wystawienia korekty a nie aktualnej
 • Finanse – Ustawienia – Wydruk faktury – Drukuj dane sprzedawcy: wybór wielu spośród zdefiniowanych danych dodatkowych kontrahenta. Dodanie sekcji: Drukuj dane nabywcy: wybór wielu spośród zdefiniowanych danych dodatkowych kontrahenta.
 • Formularz naliczenia – dodanie opcji <<CheckBox>> Pozwól na generację zerowych faktur
 • Fromularz faktury kosztowej – zakładka Dane ogólne – dodanie opcji <<CheckBox>> Wyłącz automatyczne przeliczenia kwot. Dotyczy pozycji w zakładkach: Meteriały i Pozycje oraz pól Netto, VAT, Brutto w pierwszej zakładce
 • Generacja dokumentów finansowych wg umowy najmu – dane do płatności – Termin płatności – dnia każdego miesiąca. Powinien brać pod uwagę format numeracji dokumentu finansowego.
  Generacja plików PLI. Automatyczne usuwanie znaku zabronionego: „” (cudzysłów).
 • Zapis kasowy [zł] rozliczony z dokumentem finansowym [euro]. W Rejestrze płatności powinien przeliczać wg daty kursu z faktury

Flota samochodowa

 • Ewidencje protokołów. W modułach specjalistycznych prezentacja pustych protokołów
 • Raport Tankowanie paliwa – Znajdź – formularz wyboru produktu z karty floty – filtrowanie wg rodzaju produktu, Zaznacz/odznacz wszystkie
 • Szkody. Dodanie nowych pól i kolumn: Nr szkody OC, Nr szkody AC, Kwota odszkodowania -> Kwota odszkodowania OC, Kwota odszkodowania AC, Kwota odszkodowania OC sprawcy

Kadry i Płace

 • Raport – Saldo RCP – wydruk – format godzin analogiczny jak w raporcie
 • Raport – Saldo RCP. Gdy w danym dniu jest zdarzenie będące nieobecnością to Angaż, Saldo, Czas pracy uwzględniony powinny być puste. Jeżeli występuje zdarzenie to Godzina wejścia – wyjścia, Czas przebywania powinny być wypełnione
 • Raporty: Saldo RCP, Nieobecni. Dostęp do danych wg uprawnień: RCP – Dostęp do wszystkich, Dostęp wg jednostek organizacyjnych, Dostęp wg zalogowanego

Kontrahenci

 • Formularz edycji konta bankowego kontrahenta – poprawa przepisywania kodu SWIFT wg nr konta w przypadku gdy konto bankowe ma spację ale odznaczona jest flaga maski. Podczas zaczytywania nr konta z białej listy automatyczne uzupełnianie kodu SWIFT.

Magazyn

 • Ewidencja PZ. Dodanie PopupMenu: Otwórz -> zamówienie zewnętrzne, faktura zakupu
 • Stany materiałów. Zamiana funkcji: Kopiuj do modułu Zasoby -> Przenieś do modułu Zasoby. Automatyczna generacja RW.

Nieruchomości

 • Obsługa PKWiU w rozliczeniach i naliczeniach. Ustawienia: Czynsz, Eksploatacja, Opłata wspólna. Słowniki -> Media i usługi.

Preliminarz

 • Słowniki – Rodzaje zadań – dodanie <<ComboBox>> Szablon CheckListy. Po dodaniu preliminarza wg rodzaju zadania automatyczna generacja CheckListy
 • Szablony – podczas dodawania zadania wg szablonu dodanie również CheckListy

Wykonawstwo

 • Dodanie uprawnienia: Wykonawstwo – Rozliczenie godzin pracy
 • Kosztorys. Dodanie kolumny: Symbol {wg słownika pozycji kosztorysowych}
 • Rozliczenie godzin pracy – w zakładce Pracownicy pojawia się dwa razy pracownik, który na przestrzeni miesiąca ma dwie umowy. Scalenie do jednej pozycji
 • Wydruk zlecenia dla podwykonawcy w wersji 1 – nazwy pozycji kosztorysowych nie powinny być ucięte

Zasoby

 • Raty amortyzacyjne. Dodanie opcji: Uzupełnij stawki wg rat amortyzacyjnych