fbpx

Aktualizacja 198.1

Aktualizacja 198.1

Administrator
Historia zmian (nadanie, usunięcie) uprawnień rejestrowana z każdego poziomu: formularz uprawnień użytkownika, formularz uprawnień wszystkich użytkowników, kopiuj-wklej uprawnienia, nadane z jednostki org, nadane ze stanowiska
Archiwum Zakładowe
Wydruk etykiet teczek. Dodanie kategorii akt
Finanse
Eksport dokumentów finansowych InsERT. Modyfikacja kwoty do zapłaty – nie pomniejszanie o wartość zapłaconą
Import faktur z MS Excel, Calc OpenOffice. Jeżeli kontrahent jest identyfikowany wg nazwy i nie ma takiego w bazie (wielkość liter nie ma znaczenia) to automatyczne uzupełnienie bazy kontrahentów
Magazyn
Rezerwy magazynowe. Jezeli Ilość poniżej min > 0 to tło całego rekordu kolorem czerwonym
Stany – Materiały na magazynach. Dodanie kolumny: Przedmiot koszt-sprz
Nieruchomości
Naliczenia. Drukowanie zbiorcze faktur wg kolejności ustawionej w tabeli
Umowy najmu – zakładka Rozliczenia. Uprawnienia edycji te same co przy Naliczeniach łącznie z przechodzeniem do dokumentów finansowych
Preliminarz
Nowe uprawnienie w ramach modułu Administrator: Preliminarz – dostęp do danych finansowych {wywołanie}. Brak dostępu do danych finansowych w ewidencji oraz formularzu
Ustawienia – Nadawaj automatycznie dostęp
Wykonawstwo
Zestawienie kart/planu pracy. Modyfikacja zakresu danych – do obecnego zakresu wg jednostek organizacyjnych dodać jako sumę logiczną – dostęp wg budów/ofert do których zalogowany ma dostęp