fbpx

Aktualizacja 201.1

Aktualizacja 201.1

  
FinanseCashflow, Analiza finansowa – filtr Przedmiot koszt-sprz – prezentacja wszystkich, nieaktywne kolorem czcionki nieaktywnych
 Kasa i Bank. Formularz zapisu kasowo-bankowego. Integracja z formularzem rozliczenia
 Kasa i Bank. Zapisy kasowo-bankowe. Modyfikacje rozliczania
 Opiekun modułu Finanse może dekretować dokument bez kontroli EOD
 Polecenie przelewu PLI. Zabezpieczenie aby data przelewu nie była wcześniejsza niż dzień dzisiejszy. Formularz przejściowy – opcja umożliwiająca ustawienie daty przelewu w polu DateTime
Kadry i PłaceKartoteki -> Kalendarze – Znajdź – dodanie filtru <<ProShape>> Kontrahent. Wydruk listy obecności – nazwa kontrahenta w nagłówku uzwzględniająca wybranego w formularzu Znajdź
MagazynDostawy materiałów na budowy – dolna tabela z materiałami – dodanie PopupMenu: Otwórz fakturę
 Formularz faktury kosztowej/sprzedażowej – zakładka Materiał – inicjalizacja ograniczona do magazynów nabywcy/sprzedawcy
 Materiały na budowach – formularz dodania materiału wytworzonego – Cena jedn. wg indeksu materiałowego cena jedn. zakupu.
 Obroty materiałowe – Znajdź – dodanie pod polem Nazwa materiału filtru <<ProShape>> Materiał – uniwersalny formularz wyboru indeksu materiałowego
 Po przekazaniu materiału z magazynu na zasób/pracownika – automatyczna dekretacja powinna być również na jednostkę organizacyjną zasobu/pracownika
 Podczas automatycznej generacji zamówienia zewnętrznego wypełnianie pól: Warunki płatności, Uwagi wg ostatniego zamówienia danego autora
NieruchomościDrzewo nieruchomości. Poprawa błędu usuwania lokalu
 Jeżeli nastąpiła waloryzacja to dodatkowe info w wyszczególnieniu dokumentu finansowego: Nastąpiła waloryzacja wg wskaźnika GUS / HICP/ indywiadualnego X %
 Raport: Budżet mediów i usług. Dostęp wg jednostek organizacyjnych. Znajdź – uniwersalny formularz wyboru nieruchomości z możliwością wyboru wielu
 Raport: Saldo powierzchni. Dostęp wg jednostek organizacyjnych. Znajdź – uniwersalny formularz wyboru nieruchomości z możliwością wyboru wielu
 Umowy najmu. Zakładka Załączniki wspólna dla całej umowy, bez rozdzielania na umowę i aneksy
 Zawiadomienie o wysokości opłat. Tekst z Ustawień przed tabelą.
Rejestr dokumentówOpiekun modułu Rejestr dokumentów może dekretować dokument bez kontroli EOD
 Zmiana nazwy menu: Zmień rodzaj dokumentu -> Zmień rejestr dokumentu
WykonawstwoAlrety mailowe powiadamiające o nie wypełnieniu kart pracy za poprzedni dzień powinny uwzględniać dni wolne wg angażu
 Dodanie nowego uprawnienia: Karty pracy – Moja karta pracy – inni pracownicy -> Podgląd, Edycja. Dodanie menu Znajdź umożliwiającego wybór pracownika. Zakres danych do kart pracy wg dotychczasowych reguł.
 Dodanie nowych uprawnień: Karty pracy – Harmonogram pracy -> Podgląd, Edycja. Plan pracy – Harmonogram pracy -> Podgląd, Edycja. Inicjalizacja tych uprawnień wg. dotychczasowych ustawień
 Formularz kosztu wewnętrznego. Zakładka Dane wg list płac widoczna bez względu na parametry
 Harmonogram pracy. Dodanie PopupMenu: Moja karta pracy. Wg obowiązujących uprawnień dla mojej karty pracy
 Jeżeli użytkownik nie ma uprawnienia Wykonawstwo -> Dostęp do danych finansowych to w Zestawieniu kart pracy nie powinin widzieć wartości kwotowych
 Karty pracy zasobów. W dekretacji zamiast prowadzącego budowę powienien być użytkownik zasobu
 Kosztorys. Formularz edycji zbiorczej – obsługa zakładki Dane dodatkowe
 Kosztorys/Harmonogram. Import z dedykowanego pliku Excel
 Moja karta pracy – jeżeli w wyszczególnieniu przekroczymy 600 znaków to komunikat ostrzegawczy: Przekroczono max. ilość znaków
 Moja karta pracy – zmiana treści komunikatu dot. nadgodzin na: „Czy nadgodziny zostały uzgodnione z przełożonym ???”
 Moja karta pracy. Komunikat błędu jeżeli nie ma wypełnionej pary komórek: wyszczególnienie + godziny.
 Moja karta pracy. Po otwarciu domyślnie zaznaczony dzisiejszy dzień
 Uprawnienia – dodanie sekcji: Dodanie. Domyślne ustawienie takie jak Edycja
 Uprawnienie do kompozycji kolumn w ramach modułu Wykonawstwo powinno działać do wszystkich zakładek Budowy/Oferty
 Uzupełnij kartę pracy, Harmonogram pracy. Uwzględnienie uprawnienia: Karty pracy – dostęp wg budów. Wg zasobów budowy
 Wykonawstwo – Ustawienia – Karty pracy. Blokuj wypełnianie kart pracy… – do każdej opcji dodanie <<CheckBox>> Uwzględniaj tylko dni robocze