fbpx

Aktualizacja 202.1

Aktualizacja 202.1

AdministratorW przypadku ustawienia firmy macierzystej automatyczne podpięcie nieprzypisanych jednostek org pod macierzystą
 Zwiększenie zakresu danych treści maila wysyłanego jako e-faktura oraz z Kontrahentów Wyślij -> e-mail
FinanseAnaliza finansowa, Cashflow. Szczegóły kosztów/sprzedaży rzeczywistej – dodanie kolumny: Wyszczególnienie {z dokumentów finansowych i kart pracy}. Szczegóły kosztów/sprzedaży planowanej – dodanie kolumny Uwagi {z preliminarza}
 Eksport do Symfonia. Modyfikacja na potrzeby JPK-V7
 Eksport faktur do Symfonii. W przypadku korekt dodanie informacji o fakturze, której dotyczy korekta
 Faktury. Import/Eksport – InsERT. Obsługa wersji 1.06 uwzględniającej JPK_V7 w nagłówku: DOKUMENTYZNACZNIKIJPKVAT
 Formularz dekretacji – Podziel proporcjonalnie wg – obsługa jednostek rozliczeniowych nieruchomości (lokali)
 Kontrahenci. Jeżeli w formularzu Znajdź w zakładce Rozrachunki mam wybrane daty od… do… to po przejściu do Rozrachunków inicjalizacja dat wg formularza Znajdź i wyświetlenie pozycji
Flota samochodowaEwidencja pojazdów – dodanie kolumny Stan
Kadry i PłaceEwidencja RCP. Import z OPTIMA
KontrahenciKontrahenci. Rozbudowa zakładek CRM
 Warunki płatności kontrahenta – modyfikacje
MagazynFormularz RW – prawa strona – Zamówienie – zamist filtrowania listy zamówień wg wybranego magazynu – wyświetlić to zamówienie ale przy wyborze komunikat: „W wybranym magazynie nie ma żadnego materiału pasującego do wybranego zamówienia”
 Formularz RW na zamówienie. Możliwość wydania z magazynu więcej niż było zamówione
 Formularz zamówienia zewnętrznego. Dodanie CheckBox: Nie wyświetlaj pozycji z zamówień wewnętrznych
 Przyjęcie wewnętrzne PW. Gdy materiał przychodzi z budowy to nr i temat budowy w kolumnie Dostarczył. Obsługa Dostarczył na wydruku PW.
 Zamówienia zewnętrzne – dolna tabela z materiałami – kolumna Dostawca
 Zmiana budowy w dokumentach: dostawa materiałów, zamówienie zewnętrzne, zamówienie wewnętrzne, zestawienie materiałów.
NieruchomościDrzewo nieruchomości. Kopiuj/Wklej dowolnych struktur z funkcją Zaznacz/Odznacz
 Ewidencja lokali. Znajdź – zmiana filtrów: Najemca, Wynajmujący na uniwersalny <<ProShape>>. Powierzchnie – sumy Fixed
 Ewidencja umów najmu. Dodanie kolumn: Wynajmujący – nazwa skrócona, Najemca – nazwa skrócona
 Umowy najmu. Obsługa: GTU i procedur podatkowych
PreliminarzFormularz preliminarza – pole Nieruchomość – możliwość wyboru wielu ze struktury drzewa
Rejestr dokumentówFormularz dekretacji dokumentu – kolumna Nr zadania – prezentacja w formacie: nr oferty / nr budowy
 Formularz dekretacji dokumentu – pole Pracownik – jeżeli jest wypełnione (np. po wybraniu budowy wypełnia się automatycznie prowadzący budowę) to po otwarciu listy pracowników powinien być już zaznaczony ten wypełniony
WykonawstwoAktualizacja Budżetu kosztorysu wg zasobów i materiałów. Jeżeli pozycja kosztorysowa nie ma Narzutu to nie aktualizujemy Wartości wg umowy
 Budowy – Materiały – Materiały zamówione – górna tabela – za kolumną Dostawcy dodanie kolumny: Nr zamówienia zewnętrznego
 Budowy – Materiały – Zestawienie materiałów. Import -> MS Excel – formularz przejściowy: wybór pozycji kosztorysowej, <<CheckBox>> Rejestruj dostawę od <<ProShape>> Kontrahent domyślnie macierzysty
 Budowy – Znajdź – zakładki: Wykonawstwo, Dokumentacja projektowa. Dodanie filtru Jednostka organizacyjna.
 Dostawa materiałów z poziomu budowy – formularz. Jeżeli wybiorę zmianę dostawcy do domyślnie wyświetlają się dostawcy, którzy mają jeszcze niezrealizowane zamówienia na daną budowę
 Ewidencja budów/ofert. Dodanie kolumn: Koszt rzeczywisty faktur, Koszt rzeczywisty rachunków, Koszt rzeczywisty wewnętrzny, Koszt rzeczywisty dostaw materiałów, Wartość zamówień materiałowych w toku
 Formularz dostawy zamówienia zewnętrznego. Kolumna Data kursu inicjalizowana wg daty daty zamówienia – 1.
 Formularz rozliczenia materiałów na budowie. Dodanie filtrów nad tabelą: <<Edit>> Materiał, Dostawca, Nabywca, Nr faktury kosztowej, Nr dokumentu dostawy na budowę
 Formularz: Uzupełnij kartę pracy – przed menu: Karta drogowa dodać: Karta ewidencji czasu pracy. Wydruk w PDF
 Generacja preliminarza na podst. harmonogramu budowy. Uzupełnianie jednosti org. wg jednostki budowy. Uzupełnienie danych historycznych
 Jeżeli użytkownik nie ma uprawnienia: Wykonawstwo – dostęp do danych finansowych to w raporcie Czasochłonność zasobów nie powinien widzieć danych kwotowych
 Jeżeli w zakresie zrealizowanym wpisujemy wartość wg budżetu/wg umowy to na protokole podwykonawcy/inwestora powinna pojawić się dokładnie ta kwota z zaznaczoną opcją: Wyłącz przeliczanie wartości wg ceny jednostkowej
 Kosztorys. Dodanie funkcji usuwającej luki w numeracji wg operacji masowej: Edytuj -> Przenumeruj ponownie.
 Kosztorys. Formularz pozycji kosztorysowej – tabela z przedmiotami koszt-sprzed – dodanie kolumny Uwagi zintegrowanej z polem Uwagi zasobów budowy. Drukowanie uwag na wydruku oferty przy nakładach w istniejącej już kolumnie Uwagi
 Kosztorys. Import Kosztorys i harmonogram z Excel. Jednostki organizacyjne w zasobach budowy powinny mieć zlecony zakres w godzinach a nie w jednostkach kosztorysu
 Kosztorys. Import kosztorysu i harmonogramu z MS Excel. MECH, AUT, USŁUGI – z narzutami do budżetu – czyli w budżecie i wg umowy będzie taka sama wartość
 Kosztorys. Optymalizacja
 Kosztorys. Pokaż dane wskazanej pozycji – obsługa kategorii i obszarów
 Podsumowanie kategorii w tabelach
 Raport Czasochłonność zasobów – dodanie dynamicznej kolumny: Zdarzenia – ilość jednostek
 Raport: Czasochłonność zasobów – rozbicie kolumny Budowy na: Budowy – Godziny normalne, Budowy – Nadgodziny 50%, Budowy – Nadgodziny 100%, Budowy – Suma godzin, Budowy – Wartość
 StringGrid -> Eksport. Jeżeli mam zaznaczone ColCheckBox inne niż aktualnie zaznaczone to komunikat: „Eksportujesz / Drukujesz pozycje inne niż aktualnie zaznaczone. Czy mimo to chcesz przeprowadzić operację eksportu / wydruku ???”
 Uzupełnij kartę pracy – opcja umożliwiająca wpisywanie kodu: numeru kategorii najwyższego poziomu i numeru pozycji kosztorysowej z ComboBox
 Wykonawstwo -> Zakres zrealizowany. Podwykonawcy budowy -> Zakres prac -> Zakres zlecony -> Zakres zrealizowany. Dodanie kolumny: Wartość zrealizowana podwykonawcy
ZasobyRaport: Stan asortymentu. Kolumny: Ilość na stanie, Ilość zlikwidowana, u kontrahentów, u pracowników, na magazynie itp.