fbpx

Aktualizacja 203.1

Aktualizacja 203.1

FinanseDekretacja podczas dodania dokumentu finansowego uzależniona od opcji Finanse -> Ustawienia
 Formularz zapisu. Jeżeli nie ma odpowiadających pozycji w zakładkach: Dokumenty finansowe, Zapisy a są zdefiniowane schematy dekretacji odpowiadające danemu zapisowi to domyślnie otwarta zakładka Schematy dekretacji
 Formularz zapisu. Podmiot – Inny – dodanie Button: Dodaj jako kontrahenta – otwarcie formularza dodania kontrahenta z zainicjalizowaną Nazwą i automatyczny dodanie konta bankowego kontrahenta. Po dodaniu nowy konytrahent powinien pojawić się w polu Kontrahent. Zmiana lokalizacji pola Rozliczone warunkowo
 Generacja przelewów PLI. W przypadku płatności podzielonej gdy faktura jest częściowo uregulowana – proporcjonalny podział VATu
 Panel windykacyjny – Znajdź – filtr: Kontrahent własny {wg wielofirmowości}
 Po zmianie kwoty faktury zachowanie danych pozycji dekretacji gdy jest jedna pozycja – jedna dekretacja
 Zapisy kasowo-bankowe. Dodanie kolumny: Saldo po operacji
 Zapisy kasowo-bankowe. Formularz – dodanie <<Button>> Następny zapis
 Zapisy kasowo-bankowe. Formularz – obok podmiotu wyświetlenie jego danych: adres, symbol
 Zapisy kasowo-bankowe. Formularz – optymalizacja rozmiarów formularza do ekranu
Kadry i PłaceIntegracja RCP i Kart pracy
MagazynFormularz edycji RW materiału wydanego na budowę. Możliwość zmiany na Zamówienie wewnętrzne wg zgodności materiałów zawartych już w RW. Usunięcie materiału z zestawienia materiałów budowy dodanego przez RW na budowę i scalenie z materiałem występującym w zamówieniu wewnętrznym.
 Indeks materiałów – Dostawcy – formularz – przy cenie jedn. dodanie pola CheckBox: Aktualizuj nominalną cenę jedn. w indeksie materiałowym
NieruchomościFormularz edycji naliczenia – dodanie Memo: Wyszczególnienie – dodawane automatycznie do każdej faktury do już istniejącego Wyszczególnienia
 Formularz schematu naliczania – obsługa pól CheckBox: Media i usługi wg jedn. miary, ceny jedn, Liczniki wg jedn. miary, Sumuj, itd.
 Umowy eksploatacyjne. Rozliczenie mieszane wg dokumentów finansowych i liczników
 Usuwanie dokumentów finansowych podczas usuwania naliczeń i rozliczeń najmu – jeżeli dokument finansowy posiada datę księgowania w dekretacji to nie można usunąć takiego dokumentu
 Zbiorczy wydruk rozliczenia mediów
WykonawstwoBudowy – Znajdź – Dokumentacja projektowa, Wykonawstwo – Jednostka organizacyjna – uwzględnienie również pracowników należących do jednostki organizacyjnej
 Dodanie uprawnienia Administrator w ramach modułu Wykonawstwo. Od tego uprawnienia uzależnione menu: Wykonawstwo -> Ustawienia. Wszystkie zakładki widoczne w Ustawieniach bez względu na uprawnienia i ustawienia
 Import kosztorysu z Excela. Prawidłowa identyfikacja wartości walutowych
 Kosztorys. Formularz edycji pozycji kosztorysowej – tabela z przedmiotami koszt-sprz. Jeżeli jest nieaktywny a posiada rozpisaną kwotę to wyświetlić
 Kosztorys. Formularz pozycji kosztorysowej. Możliwość zmiany nazwy pozycji kosztorysowej w polu Edit bezpośrednio w formularzu bez konieczności przechodzenia do słownika pozycji kosztowych
 Kosztorys. Pokaż – dane wskazanych pozycji. Suma logiczna zakresu zleconego i dekretacji wraz z rozpisaniem na pozycje kosztowe
 Optymalizacja edycji pozycji kosztorysu. Ładowanie do tabeli tymczasowej jednej pozycji zamiast całego kosztorysu
 Raporty – Harmonogram zbiorczy. Dodanie pola <<ComboBox>> Zakres {oferty, budowy}
 Uzupełnianie kart pracy – pola <<ComboBox>> z numerami kategorii / pozycji kosztorysowych – sortowanie rosnąco
 Wydruk oferty. Cena jedn. wyrównana do prawej. Ilość, Cena jedn. – jeżeli na 3 i 4 miejscu po przecinku są zera to nie drukować
 Wykonawstwo -> Raporty -> Harmonogram zbiorczy. Dodanie dwóch podmenu: ogólny {obecny raport}, szczegółowy – zakładki Harmonogram i Gantt z budów z filtrami z obecnego raportu. W zakładce Harmonogram wyszczególnienie kolumn: Nr budowy, Temat budowy. W zakładce Gantt dodanie opcji wyświetlania CheckBox: Nr budowy, Temat budowy. Dodanie filtru <<CheckBox>> Pokaż również budowy bez harmonogramu
 Wykonawstwo – Ustawienia – dodanie zakładki: Oferta. Ustawienie domyślnej terści oferty – dwa pola Memo zintegrowane z formularzem oferty
 Wykonawstwo – Ustawienia – Dokumenty. Dodanie opcji <<CheckBox>> Zlecenie do podwykonawcy – drukuj jednostkę organizacyjną budowy po stronie Zleceniodawcy. Jednostka jest drukowana tylko wtedy gdy zlecenie jest zewnętrzne (Zleceniodawcą jest kontrahent a nie jednostka org)
 Zestawienie kart pracy – Znajdź – dodanie filtru <<CheckBox>> Tylko obecności