fbpx

Aktualizacja 204.1

Aktualizacja 204.1

FinanseOpcja umożliwiająca drukowanie na fakturze zaległości
Wydruk dokumentów finansowych. Jeżeli po prawej stronie nie ma żadnych pozycji to Nabywca po prawej stronie rwównolegle ze Sprzedawcą
KontrahenciFormularz kontrahenta – Konta bankowe. Dodannie pierwszej kolumny ColCheck z opcjami: Zaznacz/Odznacz wszystko. Usuwanie wg operacji masowej
NieruchomościDrzewo nieruchomości – dodanie <<PopupMenu>> Schemat wyświetlania – formularz umożliwiający wybór pozycji wyświetlanych dla obiektu i lokalu
Drzewo nieruchomości. Poprawa wyświetlania wyposażenia
Formularz obiektu/lokalu + edycja zbiorcza – pole Obiekt zamiast ComboBox zastosować ProShape wyboru z drzewa
Formularz rozliczenia umowy eksploatacyjnej. Dodanie kolumny: Liczba jednostek wg kryterium podziału licznika 2
Genercja dokumentów finanswych z naliczeń i rozlczeń – uzupłnienie Ceny jedn przed rabatem
Raport Bilans współwłaścicieli. Dodanie formularza Znajdź wraz z przeniesieniem do niego obecnych filtrów nad raportem. Dodanie filtrów: <<ProShape>> Właściciel z wyborem tylko jednego, <<ProShape>> Nieruchomość z możliwością wyboru wielu
Umowy eksploatacyjne – Liczniki – Wstaw schemat dla wszystkich liczników, Wstaw schemat. Jeżeli już jest schemat to aktualizacja istniejącego a nie dodawanie podwójnych pozycji – analogicznie jak w umowach najmu
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia. Zamiast kolumn: Netto, VAT, Brutto – Wartość do rozliczenia – analogicznie jak w formularzu rozliczenia
Umowy najmu – Schematy naliczeń – zmiana nazwy podzakładki na: Grupy mediów. Uwzględnienie również przy opłatach stałych. Menu Edytuj: Kopiuj/Usuń grupy mediów – wg operacji masowej, formularz przejściowy z ComboBox z wykazem mediów.
Umowy najmu. Menu: Edycja – Dołącz/Odłącz liczniki. Formularz przejściowy w ComboBox z wyborem medium + pozycja wszystkie. Automatyczne dołączenie/odłączenie pasujących liczników do umów wg operacji masowej
WykonawstwoImport kosztorysu i harmonogramu ze specjalnego pliku Excel. Bez wzglądu na opcję Aktualizacji budżetu wg zasobów i materiałów – zawsze aktualizować budżet
Teczka budowy. Po dodaniu załącznika do dokumentu automatyczne ustawienie Jest w teczce