fbpx

Aktualizacja 210.1

Aktualizacja 210.1

AdministratorImport z plików. W przypadku znaków niezidentyfikowanych domyślne kodowanie Windows1250
FinanseDekretacja. Mechanizm wykrywania różnicy podczas przesunięć materiałowych
Dwie metody obliczania VATu faktury
Naliczenia i rozliczenia. Automatyczna dekretacja dokumentów finansowych na jednostki organizacyjne lokali
KontrahenciRozrachunki – wydruk
Wyślij – e-mail z rozrachunkiem
MagazynPZ na podst. zamówienia zewnętrznego. Rozdzielenie pozycji zamówienia na kilka dowolnych pozycji PZ
NieruchomościGrupowanie mediów uwzględniane w rozliczaniu zaliczek
Przywrócenie pola gwarancja w formularzu umowy najmu
Umowy najmu – Aktualizuj stawki umów o wskaźnik – aktualizacja również w harmonogramie pozycji przyszłych
Umowy najmu. Dodanie opcji: Rozliczone zaliczki w oddzielnej pozycji. Usunięcie opcji: Naliczaj pozycje rozliczeń umów ekspl. i liczników tylko gdy saldo większe od zera
WykonawstwoBudowy – Materiały – Zestawienie materiałów – Import z Excela – dodanie pola: Symbol
Budowy – Materiały – Zestawienie materiałów – Import z Excela – dodanie pól: Numer budowy, Kosztorys – numer kategorii nadrzędnej, Kosztorys – numer pozycji
Formularz edycji zamówienia materiałowego wewnętrznego – możliwość dodawania nowych pozycji z zestawienia materiałów budowy
Generacja materiałów i zasobów pozycji kosztorysowej wg Norm – wg aktualnie wskazanego aneksu
Kosztorys. Aktualizacja materiałów wg norm – dopełnienia
Kosztorys. Import z NORMA ath. Modyfikacje
Kosztorys. Import z ZUZIA. Koszty pośrednie
Teczka budowy. Automatyczne uzupełnienie załącznika wg zleceń i protokołów z zakładek Wykonawstwo, Dokumentacja projektowa
Wykonawstwo -> Słowniki -> Pozycje kosztowe – formularz. Pole wyboru materiału – po wejściu podświetla się dany materiał na drzewie indeksu
Wykonawstwo -> Słowniki -> Pozycje kosztowe – Zapisz jako inną. Automatyczne wyliczanie nowych norm po podaniu nowej długości i wysokości panela. Przeliczniki od długości/wysokości na normy
Wykonawstwo -> Słowniki -> Pozycje kosztowe. Opcja określająca czy materiał przypisany do pozycji kosztowej ma automatycznie uzupełniać się w normach
ZasobyPoprawa zliczania ilości podczas scalania zasobów – cz.2