fbpx

Aktualizacja 211.1

Aktualizacja 211.1

ModułZadanie
AdministratorKontener załączników. Otwórz za pomocą…
Elektroniczny Obieg DokumentówEwidencja spraw. Otwórz -> wszystkie elementy powiązane analogicznie jak w zadaniach + Zadania EOD. Ewidencja zadań / spraw – Otwórz -> Preliminarz
Słowniki – Procesy – dodanie opcji: Zadania bez personelu traktuj jako nieaktywne, Aktualizacja personelu zadania EOD podczas akceptacji zadania poprzedniego
Słowniki – Procesy – formularz etapu. Dodanie opcji Automatycznie otwórz formularz dodania preliminarza po akcji {przyjęcie do realizacji, zatwierdzenie, odrzucenie}. Formularz preliminarza zainicjalizowany wg danych sprawy EOD
Słowniki – Procesy – formularz etapu. Dodanie tabeli ColCheck: Automatycznie wygeneruj sprawę EOD po akcji {przyjęcie do realizacji, zatwierdzenie, odrzucenie}
FinanseAutomatyczna generacja dokumentów finansowych wg preliminarza i szablonów dokumentów
Kasa i Bank. Optymalizacja. Przeliczanie salda po operacji
Kadry i PłacePoprawa mechanizmu przeliczania salda urlopowego Razem
MagazynBudowy – Materiały – Materiały zamówione – dolna tabela – dodanie kolumny: Ilość dostępna na magazynie
Budowy – Materiały – Zestawienie materiałów – Edytuj -> Generuj materiał wytworzony. Wg operacji masowej. Kontrola aby nie wygenerować więcej niż jest zaplanowanych – kolumny: Ilość wytworzona, Ilość pozostała do wytworzenia. Materiał wytworzony – dodanie kolumny Pozycja kosztorysowa
Dostawy materiałów na budowę. Import z plików: OAGIS XML
Indeks materiałów. Dodanie pól: Producent, Nr producenta. Obsługa w Znajdź
Stany – Materiały planowane – Znajdź – dodanie filtru: Pozycja kosztorysowa z możliwością wyboru kilku pozycji
NieruchomościKsiążka Obiektu Budowlanego – wyszukiwanie po wszystkich
Plany nieruchomości – wyszukiwanie i sortowanie
Preliminarz – automatyczne przenoszenie do Książki Obiektu Budowlanego po zaznaczeniu pola: Wykonane
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – Dokumenty finansowe – bezpośrednie pozycje faktur bez uwzględniania korekt
Umowy eksploatacyjne. Formularz Liczniki w ramach umowy – dodanie pola (kolumny): Jednostka rozliczeniowa na lokale. Pole ma wyższy priorytet od pola w formularzu umowy
SerwisDziennik zdarzeń. Dodanie nieobowiązkowego pola i kolumny: Pracownik wykonujący. Uwzględnienie w Raporcie pracy pracownika
e-Serwis – modyfikacja formularza
Katalog usług. Formularz – dodanie nowego pola: Materiał budowy. Możliwość podłączenia kilku materiałów do jednego zlecenia
Uniwersalny formularz wyboru osoby kontaktowej kontrahenta. Definiowanie grup (analogicznie jak w innych). Możliwość definiowania grupy oraz usuwania pozycji z grupy również w przypadku otwarcia formularza w trybie pojedynczego wyboru
Zlecenia cykliczne – Interwał czasowy – dodanie pola: Do dnia
Zlecenia cykliczne. Dodanie kolumn: Nr budowy, Temat budowy, Materiał budowy
WykonawstwoBuforowanie zamówień wewnętrznych
Dodanie nowego uprawnienia w ramach modułu Wykonawstwo: „Materiały. Likwidacja”. Uprawnienie będzie kontrolowało funkcję: Likwiduj / Anuluj likwidację w zakładce: Materiały na budowie
e-karta pracy. Modyfikacje
Generacja oferty do dokumentu szablonu Excel. Zachowanie ustawionych typów komórek
Harmonogram pracy – przydział budżetu czasowego
Harmonogram pracy. Dodanie opcji CheckBox: Pokaż jednostkę organizacyjną
Karty pracy. Dni świąteczne
Oferty/Budowy. Pola dodatkowe – dodanie 10 nowych pól typu: pracownik. Uwzględnienie w definicji personelu etapu EOD
Oferty/Budowy. Znajdź. Dodanie zakładki EOD (analogicznie jak w ewidencji faktur)
Wykonawstwo -> Słowniki -> Pozycje kosztowe. Dodanie pola Uwagi. Inicjalizacja uwag w formularzu pozycji kosztorysu
Zestawienie materiałów budowy. Definiowanie dodatkowych pól. Obsługa w ewidencjach i formularzach: edycji, znajdź, importu materiałów budowy z Excela
Zgłaszanie prośby/akceptacja o przesunięcie zasobu z zakładki Wykonawstwo