fbpx

Aktualizacja 213.01

Aktualizacja 213.01

FinanseWydruk faktury korekty – zamiast: „podpis odbiorcy” powinno być: „data i podpis odbioru faktury korygującej”
KontrahenciKontrahenci – Znajdź – Zakres usług – możliwość filtrowania wg Tak/Nie
Kontrahenci. Scalanie – w oknie dialogowym Czy na pewno chcesz scalić – wyszczególnić kontrahentów którzy będą usunięci
MagazynIndeks materiałów. Import z pliku. Dodanie pól: Producent – nazwa, Producent – identyfikator, Producent – indeks, Nr producenta
Rezerwacja materiałów na magazynie na podst. zamówienia wewnętrznego.
Stany – Materiały na budowach – Znajdź – obok pola Zasób budowy dodanie filtra CheckBox Brak
Zamówienia wewnętrzne – Pozycje – dodanie PopupMenu: Zamień materiał. Wg uprawnień edycji zestawienia materiałów budowy. Obsługa zarówno z poziomu Magazynu jak i Budowy
Zamówienia wewnętrzne. Nowy status: „Nowe”. Zamówienie przechodzi w status „W trakcie realizacji” gdy ma powiązane zamówienia zewnętrzne
Zamówienie wewnętrzne – formularz. Możliwość dodania nowego materiału z indeksu materiałowego. Uwzględniene opcji o wymagalności podania pozycji kosztorysowej. Ilość planowana wg kosztorysu = 0. Ilość wymagana taka jak w pozycji zamówienia
NieruchomościNaliczenia – Pozycje – dostęp wg dostępu do jednostek organizacyjnych w ramach modułu Finanse
Refakturowanie usług Serwisu w module Nieruchomości. Usunięcie nr zgłoszenia z pozycji faktury
Typy naliczeń – Kilka umów na jednej fakturze – pole Grupowanie – dodanie opcji: każda usługa w oddzielnej pozycji. Opcja działa tak jak w zykłej umowie tylko dane pochodzą z kilku umów
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – Dokumenty finansowe w rozliczeniu – po wstawieniu istniejącej faktury nie powinien usuwać dekretacji faktury. Po rozliczeniu faktury automatyczna dekretacja również na jednostkę organizacyjną nieruchomości
Umowy najmu – Znajdź – dodanie filtrów ComboBox: Waluta umowy, Waluta faktury
Umowy najmu. Edycja zbiorcza – Drukuj datę sprzedaży jako
Umowy najmu. Poprawa flagi o waloryzacji – po ponownym wygenerowaniu naliczenia cały czas powinna uzupełniać się informacja na fakturze o waloryzacji
Umowy najmu. Poprawa podpinania kopii liczników
PreliminarzPreliminarz. Dodanie kolumny Wartość rzeczywista – kwota netto powiązanego dokumentu finansowego
Rejestr dokumentówSłowniki – Rejestry dokumentów. Jeżeli następuje zmiana słownika to zapytanie: „Nastąpiła zmiana słownika. Czy dane historyczne mają zostać usunięte ???” Tak, Nie
WykonawstwoHarmonogram zbiorczy ogólny – Znajdź: filtry z okna głównego przechodzą do Znajdź; dodanie filtrów: Jednostka organizacyjna z możliwością wyboru wielu, Stan budowy z możliwością wyboru wielu
Kosztorys – Zakres zrealizowany – Dodaj zbiorczo – obsługa <<PopupMenu>> Znajdź
Protokół odbioru. Dodanie opcji CheckBox: Drukuj wszystkie pozycje kosztorysowe zlecone podwykonawcy
Zakres zrealizowany wprowadzany w formularzu pojedynczym jak i zbiorczym. Możliwość wprowadzenia wartości ujemnych
ZasobyEwidencja zasobów. Optymalizacja wyszukiwania zasobów
Historia użytkowników. Przywrócenie edycji daty
Zasoby zlikwidowane – modyfikacja zliczania i wyświetlania zasobów zlikwidowanych. Historia użytkowników – usuwanie ostatnich wpisów