fbpx

Aktualizacja 221.01

Aktualizacja 221.01

Elektroniczny Obieg Dokumentówe-EOD. Pamięć kompozycji kolumn
e-TelkomBud. Kontener załączników. Dodanie: Otwórz
Procesy EOD. Formularz personelu – dodanie opcji: Przełożony jednostki organizacyjnej na którą został zadekretowany dokument (dokumenty finansowe, rejestr dokumentów)
Słowniki – Procesy. Poprawa częstości komunikatów: Czy chcesz zachować zmiany ???
FinanseEwidencja faktur, Naliczenia, Rozliczenia. Drukuj – dokument finansowy. Dodanie skrótu klawiszowego: Ctrl+P
Formularz dokumentu finansowego. Wklej dane wg szablonu. Przenoszenie dekretacji
Import/Eksport – COMARCH – ERP Klasyka. Obsługa przedmiotu koszt-sprz i konta księgowego
Flota samochodowaImport tankowań z Excela. Ilość niewymagane. Jeżeli brak to przyjmujemy wartość zerową
MagazynEwidencja WZ – Materiały – kolumna: Nr faktury sprzedaży. Jedna faktura
Indeks materiałów. Eksport do Excela. Poprawa nazwy kolumny na: Nazwa po angielsku
Kody kreskowe. Odczyty
Zamówienia wewnętrzne. Rozchód wewnętrzny – optymalizacja
NieruchomościDrzewo nieruchomości. Zakładka Eksploatacja – Zużycie mediów. Uwzględnienie Współczynnika (wg umów najmu/eksploatacyjnych)
Ewidencja liczników. Odczyty. Dodanie kolumny: Współczynnik (wg umów najmu/eksploatacyjnych). Odczyt wg współczynnika (analogicznie jak w umowach)
Ewidencja obiektów. Kolumny zużycia mediów. Uwzględnienie Współczynnika (wg umów najmu/eksploatacyjnych)
Format wyświetlania na dokumencie sprzedaży – Odczyty liczników – dodać: Pomieszczenie
Raporty – Zużycie mediów
Umowy najmu – Operacje. Zamiast: Anuluj ostatnią aktualizację stawek -> Cofnij aktualizację stawek – formularz przejściowy z ComboBox: Waloryzacja stawek {nr + data, sortowanie malająco}
Umowy najmu – Rozliczenia – dodanie PopupMenu: Odłącz od faktury
Umowy najmu – Rozliczenia – dodanie sekcji Drukuj (analogicznie jak w Naliczeniach)
Umowy najmu – Znajdź – dodanie filtru ComboBox: Waloryzacja stawek {nr + data, sortowanie malająco}
Umowy najmu. Operacje – Anuluj ostatnią aktualizację stawek – okno dialogowe prezentujące listę umów (najemców) dla których będą usuwane pozycje
Wydruk rozliczenia mediów. Opcja umożliwiająca wykaz kosztów w postaci mediów razem.
Wydruk rozliczenia mediów. Uwzględnienie opcji zaliczania odczytów liczników na poczet zaliczek
Wydruk rozliczenia. Wynajmujący, Najemca – format analogiczny jak w fakturze sprzedaży z uwzględnieniem danych dodatkowych
Rejestr dokumentówe-Rejest dokumentów. Uwzględnienie integracji z fakturami
WykonawstwoBudowy – Sprzedaż i koszty – Koszty zewnętrzne – dodanie kolumny: Nr dokumentu ZW
Budowy/Oferty. Pola dodatkowe. Dodanie 20 nowy pól o typie: CheckBox. Wypełnienie bezpośrednio w liście budów/ofert. Eksport do Excela w postaci: „v”
Ewidencja zleceń do podwykonawców. Dodanie kolumny: Temat budowy
ZasobyEdycja zbiorcza. Poprawa przypisania lokalizacji oraz przesuwania zbiorczego
Formularz zasobu – aktywność pola Budowa – nie sprawdzamy parametru GLOB_Wykonawstwo – Zadania