fbpx

Aktualizacja 222.01

Aktualizacja 222.01

FinanseAnaliza finansowa, Cashflow. MPK: Nieruchomości – obiekty rozbić na dwa: Nieruchomości – obiekty rzeczywiste i wirtualne, Nieruchomości – obiekty rzeczywiste. Zachowanie zasady, że wszystko to co podrzędne pracuje na to co nadrzędne
Cashflow. Wyszczególnienie Nieruchomości – dodanie nazwy obiektu (analogicznie jak w Analizie finansowej)
Ewidencja dokumentów finansowych. Płatności – Rejestr płatności. Skrót klawiszowy: Alt + P
Import/Eksport WF-FaKir. Modyfikacje wg dostarczonego przykładu
Kaucje. Jeżeli kaucja jest powiązana jednocześnie z budową i fakturą to dane wpłacającego i pobierającego idą z faktury zamiast z budowy
Uprawnienie: Finanse – Ewidencja faktur. Obsługa opcji: Dodanie i Usuwanie. Uzupełnienie danych historycznych wg opcji Edycja
Wydzielenie uprawnienia w ramach modłu Finanse: Dekretacja ->Edycja. Uzupełnienie danych historycznych
KsięgowośćPlan kont. Formularz – dodanie pól: Kolor czcionki, Kolor tła. Uwzględnienie w: Zestawienia obrotów i sald, Zestawienia księgowe, Dziennik
Zestawienia obrotów i sald. Kompozytor kolumn. Definiuj formuły, które będzie można wybierać w kompozytorze kolumn. Edycja formuł uzależniona od tego samego uprawnienia co edycja planu kont
Zestawienia obrotów i sald. Pokaż dziennik – powinno prezentować tylko dane wskazanej komórki i powinny się zgadzać się co do kwoty
MagazynEwidencja WZ – Generuj korektę faktury zakupu – wg operacji masowej
Formularze: WZ, RW, MM – Materiały na magazynie – zamiast pól filtrów: KTM, Materiał – zastosować uniwersalny formularz wyboru indeksu materiałowego
NieruchomościRaport: Rozliczenie eksploatacji – Znajdź – dodanie filtru: <<Edit>> Nr umowy najmu, <<ProShape>> Najemca
PreliminarzFormatowanie treści alertu mailowego – ComboBox – dodanie pocycji: Nr Budowy, Temat budowy, Inwestor budowy, Stan Budowy, Rodzaj prac budowy, Rodzaj zadania budowy, Uwagi Budowy
Wykonawstwoe-karta pracy. Autouzupełnianie dla kilku pracowników (analogicznie jak w aplikacji)
Harmonogram. Gant. Rekurencyjne sortowanie struktury etapów nadrzędny-podrzędny
Kosztorys. Edycja zbiorcza. Dodanie pól: Ilość, Cena jedn. wg budżetu, Budżet, Cena jedn. wg umowy, Wartość wg umowy, Zablokuj dekretowanie kosztów
Kosztorys. Import z pliku Excel. Kolumna: Norma materiał – kategoria. Obsługa ścieżki
Słowniki – Dokumenty – Dokumenty budowy, Dokumenty oferty. Dodanie pól: Rodzaj prac, Rodzaj zadania
Wydruk Karty ewidencji czasu pracy z poziomu Harmonogramu pracy
Zestawienie kart pracy. Znajdź – dodanie filtru CheckBox: Grupuj wg daty i zasobu
ZasobyWszystkie ewidencje zasobowe – Znajdź – Dowolne pole – uwzględnienie kategorii asortymentu