fbpx

Aktualizacja 223.01

Aktualizacja 223.01

AdministratorAnaliza i czyszczenie pamięci we wszystkich drzewach aplikacji
Poprawa błędu pamięci
Archiwum ZakładoweRWA. Formularz edycji. Jeżeli dana pozycja nie jest powiązana z żadną teczką to aktywna edycja symbolu klasyfikacyjnego
RWA. Wprowadzenie referencji pozycji nadrzędnej. Obsługa w formularzach i przy imporcie RWA.
Wydruk: Strona tytułowa teczki. Powielanie wraz z uzupełnieniem kolejnego numeru tomu wg pola: Liczba tomów
FinanseFormularz faktury kosztowej – zakładka Materiały – kolumny: Nr budowy, Temat budowy, Pozycja kosztorysowa – wypełnione również dla PZ (wg ścieżki: PZ – zamówienie zewnętrzne – zamówienie wewnętrzne)
Kaucje. Formularz edycji – pola: Pobierający kaucję, Wpłacający kaucję nie powinny być podpięte pod RadioButton
Kompensaty. Jednolity cykl numeracji
Rachunki – Znajdź – dodanie filtru: Data wpisu od… do…
Flota samochodowaAutomatyczna geneacja zleceń serwisowych po osiągnięciu odpowiedniege stanu licznika pojazdu [km], [mtg]
Raport: Bieżąca eksploatacja. Dodanie kolumn: Koszt rzeczywisty, Koszt rzeczywisty/km, Koszt rzeczywisty/mtg. Koszty rzeczywiste nie powinny uwzględniać kosztów wewnętrznych oraz powinny uwzględniać filtrowany przedział czasowy
Kadry i PłaceKartoteki – Kalendarze. Wydruk listy obecności. Dane firmy w lewym nagłówku wraz z adresem i NIPem czcioną pogrubioną. Dane firmy wg kontrahenta do którego należą wydrukowani pracownicy z lekkim marginesem na końcu na ewentualną pieczątkę i podpis. Proporcjonalne rozmieszczenie wierszy aby cały miesiąc był na całej stronie a nie na połowie.
Lista płac. Po wyjściu z Rejestru płatności powinien odświeżyć się dany rekord
Wydruk: Karta ewidencji czasu pracy. Wyszczególnienie wszystkich zdarzeń występujących na danej karcie. Optymalne rozmieszczenie w dwórz rzędach tak aby wszystko się zmieściło na jednej stronie
KontrahenciKontrahenci. Dodanie kolumn: Kasa i Bank – wpłaty, Kasa i Bank – wypłaty. Znajdź – Rozrachunki – dodanie filtrów <<GroupBox>> Kasa i Bank: Data wpłaty od… do…, Data wypłaty od… do…, CheckBox: Nie wyświetlaj pozycji z zerowymi wpłatami, Nie wyświetlaj pozycji z zerowymi wypłatami
Kontrahenci. Saldo – uwzględnienie sytuacji gdy są zapisy kasowo-bankowe bez dokumentów.
KsięgowośćZapisy równoległe
MagazynFormularz MM. Tabela z materiałami na magazynie – dodanie kolumn: Nr faktury kosztowej, Dostawca
Formularz ZW. Obsługa czytnika kodów kreskowych
Formularze: RW, PZ, WZ. Każdy odczyt kodu powoduje iterację ilości
Indeks materiałowy. Dolna tabela – dodanie kolumn: Ilość na stanie, Ilość zamówiona niezrealizowana (wg zamówień zewnętrznych)
Indeks materiałów. Zapisz jako inny. Nie powinno przenosić kodów kreskowych
MM. Okno i formularz. Materiały – dodanie kolumny Dostawca
Obroty materiałowe – Szczegóły. Dodanie kolumn: Nr zamówienia wewnętrznego, Nr zamówienia zewnętrznego
Raporty – Rezerwy magazynowe. Dodanie kolumny: Ilość zamówiona u dostawcy. Prezentacja ilości zamówionej pozostałej do dostarczenia przez dostawcę
Remanent. Formularz. Czytnik kodów kreskowych uzupełnia wartość: Stan spisany. Każdy odczyt kodu powoduje iterację ilości
Stany – Materiały na magazynach. Dodanie kolumny: Ilość zamówiona niezrealizowana (wg zamówień zewnętrznych)
Stany – Materiały na magazynach. Dodanie kolumny: Nr zamówienia zewnętrznego, Nr zamówienia wewnętrznego PopupMenu: Otwórz – zamówienie zewnętrzne, zamówienie wewnętrzne
Zamówienia wewnętrzne – Znajdź – dodanie filtru: Osoba zamawiająca
Zamówienia zewnętrzne – Pozycje – Otwórz -> Dostawa na budowę
NieruchomościRaport: Zużycie mediów. Znajdź – dodanie filtru Data: od… do…
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – Dopełnienie koszyka do wartości faktur
SerwisFormularz dodania zgłoszenia serwisowego. Dla uprawnienia: Serwis – Administrator, widoczne pola formularza dot. kwot i uwag
Poprawa komunikatu o dacie zakończenia realizacji
Raport: Częstotliwość awarii. Dodanie zakładki na pozycji pierwszej: Zgłoszenia
WykonawstwoBudowy – Materiały – Materiał przyjęty. Po dodaniu materiału wg kosztorysu cena jedn. generowana wg Normy pozycji kosztorysowej (materiały + zasoby)
e-karta pracy. Dodanie kolumny: Zakres zrealizowany
Formularz Uzupełnij kartę pracy – dodanie funkcji drukowania wniosku urlopowego (tak jak w Kartoteki – Kalendarze)
Import kosztorysu z MS Excel – formularz przejściowy z opcją: Generuj automatycznie materiał – dodanie opcji CheckBox: Nie generuj nakładów wg Norm
Karty pracy. Obsługa kodów kreskowych
Kosztorys. Import kosztorysu i harmonogramu z MS Excel. MECH, AUT jako materiał, USŁUGI jako transport, pozostałe zasoby jako robocizna
Kosztorys. Oblicz budżet – powinna obowiązywac do aktualnie wskazanego aneksu a nie do aktualnego
Wydruk protokołu odbioru. Zwiększenie odstępu pomiędzy górnymi sekcjami, skład komisji w odrębnych wierszach. Opcjonalne wstawianie numeru pozycji kosztorysowej
ZasobyKody kreskowe. Odczyty