fbpx

Aktualizacja 228.01

Aktualizacja 228.01

Archiwum ZakładoweFormularz teczki – Miejsce przechowywania – wybór magazynu bez warunku do którego kontrahenta należy magazyn
FinanseEwidencja dokumentów finansowych – Znajdź – Sprzedawca/Nabywca – dodanie filtrów <<CheckBox>> Nie uwzględniaj spadkobiercy
Ewidencja faktur, Naliczenia. Kolumna e-faktura – obsługa stanów: W trakcie wysyłki, Zaplanowano na dd-mm-rrrr hh:mm
Ewidencja faktur. Dodanie kolumny: Adres e-mail e-faktura. Znajdź – e-faktura – dodanie filtru CheckBox: Klient posiada e-mail do wysyłania e-faktur
Ewidencja faktur. PopupMenu: Drukuj -> Anuluj e-fakturę. Wg operacji masowej, tylko dla faktur jeszcze nie wysłanych.
Ewidencja faktur. Znajdź – e-faktura – Zaplanowana na: od… do…
Formularz kosztu wewnętrznego – opcja: Po dodaniu otwórz formularz sprzedaży wewnętrznej – Data wg daty kosztu wewnętrznego a nie aktualna
Kasa i Bank. Raporty kasowo-bankowe. Możliwość otwierania dowolneo raportu wstecz w celu dokonania korekty zapisów. Automatyczne przeliczanie stanu końcowego raportów.
Nowy dokument finansowy: Paragony. Struktura analogiczna jak Faktury
Flota samochodowaIntegracja z systemem Track GPS
Integracja z systemem Track GPS – część II
Kadry i PłaceEksport zdarzeń do pliku XML Symfonia
KontrahenciEwidencja kontrahentów. Dodanie kolumn: Zakres usług, Uprawnienia, Sprzęt, Branże
Wymagana firma macierzysta. Procedura TMP sprawdzająca czy jest firma macierzysta, jeżeli nie ma to ustawienie dla pierwszego kontrahenta w bazie. Formularz kontrahenta – uniemożliwienie odznaczenia firmy macierzystej.
MagazynEwidencje: PZ, WZ. PopupMenu: Dodaj fakturę {wg operacji masowej}, Otwórz -> Faktury. Z uwzględnieniem uprawnień
Faktury kosztowe korekty do WZ. Automatyczna dekretacja na jednostkę organizacyjną magazynu z którego wychodzi materiał z zerową kwotą
Indeks materiałów. Obsługa blokady dekretacji kosztów oknem dialogowym
Opcja: Obowiązkowe wskazanie pozycji kosztorysowej podczas przesuwania materiałów. Formularz RW – zamiast kontroli w polu Budowa, kontrola w pozycjach wydanych
Stany – Materiały na magazynie – kolumny: Nr faktury kosztów, Nr faktury sprzedaży – nie uwzględniać licencji do ewidencji faktur
Stany -> Materiały planowane na budowach. Dodanie kolumny: Nr zamówienia wewnętrznego, Nr zamówienia zewnętrznego
Stany -> Materiały planowane na budowach. Znajdź – dodanie filtru <<Edit>> Nazwa materiału (pod filtrem indeksu materiałowego)
NieruchomościOpcja: Brak kontroli terminów aneksów umów najmu. Etap 2: pozostałe funkcjonalności
Raport Rozliczenie eksploatacji. Drukuj rozliczenie
Słowniki – Media i usługi – formularz – optymalizacja wysokości
Słowniki – Typy naliczeń – formularz – optymalizacja wysokości
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – formularz – Kwota rozliczona. Jeżeli nie ma dokumentów finansowych to kontrola wg sumy wartości liczników. Jeżeli jest OK to tło kolorem zielonym i biała czcionka, jeżeli nie to tło kolorem czerwonym i biała czcionka. Czcionka bold
Rejestr dokumentówUstawienia – Dziennik korespondencji – dodanie CheckBox: Drukuj nazwę rejestru
WykonawstwoBudowy – Wykonawstwo. PopupMenu: Edytuj -> Wygeneruj koszty wewnętrzne takie jak planowane. Wg operacji masowej
Formularz dekretacji – po wpisaniu budowy inicjalizacja jednostki organizacyjnej budowy
Formularz zestawienia materiałów budowy. Kompozytor kolumn
Kosztorys. Generacja kont księgowych
Obsługa EOD z poziomu zasobów budowy. Wykonawstwo – Ustawienia – Zaawansowane – CombBox: Proces EOD gdy wartość zlecenia podwykonawcy jest różna od kwoty planowanej
Uniwersalny formularz wyboru pozycji kosztorysowej. Pamięć ostatnio wybranej pozycji w drzewie
Uniwersalny formularz wyboru pozycji kosztorysowej. Pozycje kosztorysowe bez kategorii/obszaru wyświetlane w pierwszej kolejności zamiast na ostatniej
Wydruk oferty. Dodanie: Data oferty {data aktualna}. Do nazwy pliku oferty PDF dodać datę oferty
Wydruk protokołu odbioru. Pozycje. Kategorie i obszary analogicznie jak w zleceniach
Wydruk zlecenia i protokołu odbioru. Dodanie opcji wydruku: pionowy, poziomy
Wykonawstwo – Słowniki – Treść oferty. Możliwość dodawania zdefiniowanych pozycji w formularzu Oferty – Dane oferty – <<CheckListBox>>
Wykonawstwo – Ustawienia – Ustawienia zaawansowane – dodanie opcji <<ComboBox>> Prezentacja pozycji kosztorysowej {nazwa + numer [default], numer + nazwa}. Po zmianie opcji przekonwertowanie nazwy wyświetlanej we wszystkich kosztorysach
Wykonawstwo -> Protokoły odbioru inwestorów/podwykonawców. Dodaj fakturę wg operacji masowej
Zakładka Wykonawstwo: główna ewidencja, formularz Zakres prac. Obsługa drzewa kosztorysu analogicznie jak w zakładce Materiały