fbpx

Aktualizacja 233.01

Aktualizacja 233.01

AdministratorMenu: Narzędzia – Kody kreskowe. Ewidencja kodów kreskowych z uprawnieniem do edycji i podglądu. Możliwość zamykania/otwierania kodów. Na zamknięty kod (budowy bądź pracownika) nie można skanować. Ewidencja RCP – dodanie kolumny: Status {otwarty, zamknięty}
Elektroniczny Obieg DokumentówGeneracja personelu zadania EOD na końcu dodawania faktury
Jeżeli podczas akceptacji zadania EOD system wykryje, że w następnym etapie sprawy dany użytkownik też jest decydentem to zapytanie: „Jesteś równiez decydentem następnego zadania: xxxxx. Czy chcesz je również zatwierdzić ???”
Przekaż dalej – kontrola aby wybrać pracownika, który jest użytkownikiem systemu
Słowniki – Procesy. Znajdź wg: Nazwa, Kategoria, Jednostka org, Aktywny. Pamięć ostatnio ustawionych filtrów
Wszystkie miejsca, gdzie można zakładać sprawę EOD – Rozpocznij sprawę EOD. Jeżeli do danego rekordu istnieje już dany proces EOD to okno dialogowe z komunikatem: „Do danej pozycji została już wygeneorwana sprawa wg takiego procesu EOD. Czy mimo to chcesz rozpocząć sprawę EOD ???”
FinanseFinanse – Ustawienia – Windykacja – Alerty – formularz – dodanie pola ComboBox: Automatycznie wygeneruj i dołącz {Upomnienie, Wezwanie do zapłaty, Przedsądowe wezwanie do zapłaty}
Finanse -> Słowniki -> PKWiU – uzależnione od uprawnienia: Finanse – Słowniki
Podczas dodawania faktury korygującej jeżeli pozycja dekretacji jest zerowa to dodać ją do dekretacji. Obecnie nie jest dodawana i jest zakłócenie cyklu numeracji faktury gdy jest opcja: Niezależny cykl numeracji faktur w ramach nieruchomości
Raporty: Cashflow, Analiza finansowa. MPK: Pracownicy i Zasoby wg dostępu do jednostek organizacyjnych w ramach modułu Finanse oraz uwzględnienia uprawnienia: Finanse – Administrator.
Schematy dekretacji. Obsługa Pozycji kosztorysowej: formularz i mechanizm podziału w dekretacji
Ustawienia – Wydruk faktury – dodanie pola <<Edit>> Tytuł faktury rozliczającej zaliczki
Flota samochodowaEwidencja przebiegu pojazdu. Integracja z Track GPS (analogicznie jak z MyCar)
Kadry i PłaceEwidencja RCP – Znajdź – nowy filtr CheckBox: Pokaż wejścia bez wyjścia
Narzędzia – Kody kreskowe. Rejestracja wraz z budżetem czasowym
MagazynFormularz RW. Opcja kontrolująca aby materiał wydawany szedł dokładnie na te pozycje zamówienia wewnętrznego na które był zamawiany (w obiegu: zam wew – zam zew – PZ – RW)
Magazyn – Ustawienia – Ogólne – dodanie opcji <<CheckBox>> ZW bez rozliczania materiałów
Materiały wbudowane
WykonawstwoBudowy – Materiał wytworzony – Pokaż kosztorys – filtrowanie wg wskazanej pozycji
Budowy – Materiały – Materiały zamówione. Dodanie PopupMenu: Pokaż wg kosztorysu
e-karta pracy. Likwidacja powiązania z etapem harmonogramu
Generacja dokumentów do szablonu Excel. Obsługa pól: Prowadzący – nr telefonu, Prowadzący – e-mail
Harmonogram pracy – Skala czasu: Tygodnie. Dodanie numeru tygodnia i roku
Planowanie zasobów wg harmonogramu cz 2.
Uniwersalny formularz wyboru zasobu budowy – dodanie kolumny: Kategoria (za Źródłem)
ZasobyDodanie nowych uprawnień do edycji
e-TelkomBud. Ewidencja zasobów