fbpx

Aktualizacja 237.01

Aktualizacja 237.01

AdministratorNarzędzia – Kody kreskowe. Definiowanie dodatkowych pól. Znajdź – uwzględnienie dodatkowych pól. Import z pliku – uwzględnienie dodatkowych pól. Dodanie menu: Definiuj formuły – z uwzględnieniem dodatkowych pól
e-telkombudMainMenu: Plik -> e-telkombud. Pobranie adresu https z możliwością skopiowania do schowka oraz otwarcia strony
FinanseDokumenty magazynowe. Eksport do SYMFONIA
Ewidencja faktur – kolumna: Magazyn. Faktury korekty – jeżeli nie znajdzie magazynu to szuka wg faktury pierwotnej
Ewidencja faktur. Opcja: Wszystkie. Ikonka dodania faktury zamiast nieaktywnej komunikat: „Przełącz opcję z Wszystko na: Faktury sprzedaży lub Faktury kosztów”
Faktury. Import/Eksport DGCS cz.2
Import/Eksport WF FaKir. Uzależnienie od parametru globalnego: Finanse -> IntegracjaWFFaKir
Flota samochodowaFormularz karty floty – pole Pojazd – przypisanie do dowolnego pojazdu; po przypisaniu automatyczne uzupełnienie pola Lokalizacja wg lokalizacji pojazdu.
Jeżeli jest opcja automatycznego uzupełniania ewidencji przebiegu pojazdu wg GPS: MyCar lub PRONAL to podczas importu tankowań nie aktualizujemy historii stanu licznika wg importu tankowań
Poprawa aktualizacji stanów liczników wg GPS
Raporty – Eksploatacja części. Dodanie kolumny: Opis naprawy
GwarancjeGwarancje. Obsługa materiałów
MagazynDostawy materiałów DM. Format numeracji
Formularz PZ. Opcja: Aktualizuj cenę nominalną – nie uwzględnia 4 miejsc po przecinku. Poprawa
Formularz ZW. Dodanie kolumny Nr seryjny
Formularz ZW. Dodanie kolumny: Nr faktury kosztów
Okno Przesunięcie międzymagazynowe MM – dolna tabela z materiałami – dodanie kolumny: Nr faktury kosztów
WykonawstwoBudowy – Materiały – Materiały wbudowane. Dodanie kolumn. Górna tabela: Wartość. Dolna tabela: Symbol, Nr seryjny, Pozycja kosztorysowa, Nr faktury kosztów, Nr dokumentu przekazania, Nr dokumentu dostawy na magazyn
Budowy – Wykonawstwo – dodanie kolumny: Wartość przekazanych materiałów
Czasochłonność zasobów – jeżeli jest wyszczególnienie budów to nie widać nr oferty – poprawa
Formularz Uzupełnij kartę pracy – Angaż – sumowanie wszystkich pozycji, bez wykluczania nieobecności
Harmonogram pracy. Blokowa prezentacja zasobów wg kolejności: Pracownicy, Zasoby, Jednostki organizacyjne, Kontrahenci
Materiały wbudowane. Jeżeli wbudowanie jest na zasób to generacja wpisu w dekretacji RW na dany zasób proporcjonalnie wg ilości
Moja karta pracy. Liczba nadgodzin aktywna do edycji
Teczka budowy. Możliwość dodawania załączników bezpośrednio w formularzu (tak jak w fakturach)
Uniwersalny formularz wyboru budowy – tabela – zmiana nazwy kolumny: Numer -> Numer budowy (odpowiednio wg przypadku)
Zestawienie kart pracy – Znajdź – dodanie filtru <<CheckListBox>> Dzień {poniedziałek, wtorek, …, niedziela}
ZasobyRaporty – Eksploatacja części. Dodanie kolumn: Lokalizacja zasobu, Nr dokumentu finansowego