fbpx
 

Elektroniczne repozytorium dokumentów

System TelkomBud do elektronicznego repozytorium dokumentów

Oprogramowanie do elektronicznego repozytorium dokumentów firm i instytucji. Dokumenty przechowywane są w wersji elektronicznej w jednej bazie, dostępnej dla wszystkich pracowników organizacji wg nadanych praw dostępu. Elektroniczne repozytorium dokumentów pozwala na gromadzenie, kategoryzację, przechowywanie oraz wyszukiwanie dokumentów o dowolnej strukturze w elektronicznym repozytorium.

Kreator rejestrów dokumentów

 • Kreator umożliwiający definiowanie dowolnego rejestru dokumentów.
 • Dla każdego rejestru istnieje możliwość zdefiniowania indywidualnego formularza, który jest wypełniany podczas wprowadzania informacji do systemu.
 • Niezależna ewidencja dokumentów dla każdego rejestru dokumentów.

 

Prawa dostępu do dokumentów

 • Nadawanie pracownikom dostępu do poszczególnych ewidencji dokumentów.
 • Niezależne nadawanie praw do edycji i odczytu dokumentów umożliwia efektywne zarządzanie dostępem do dokumentów.

 

Ewidencjonowanie dokumentów

 • Jedna, spójna ewidencja dokumentów dostępna dla całej organizacji.
 • Dodawanie załączników (elektronicznych wersji) do dokumentów.
 • Zdalny i natychmiastowy dostęp do dokumentów.
 • Prowadzenie dziennika korespondencyjnego, pozwalając na zastąpienie tradycyjnych, czasochłonnych metod rejestracji korespondencji wygodnym, prostym w obsłudze narzędziem.
 • Dostęp do dokumentów określony jest na zasadach uprawnień, z możliwością jednoczesnej pracy wielu pracowników na tym samym dokumencie.
 • Dzięki danym wprowadzonym w formularzach można szybko wyszukiwać dokumenty w ewidencjach według wielu kryteriów zawartych w formularzach.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.

 

Elektroniczny obieg dokumentów

 • Każdy dokument może uczestniczyć w procesie obiegu dokumentów firmy.
 • Sprawna dystrybucja dokumentów oraz rejestracja ich obiegu.
 • Pracownicy pracują zawsze z aktualnym zestawem dokumentów. System ewidencjonuje i nadzoruje dokumenty, zapisuje ich kolejne wersje i stany, pozwalając jednocześnie na odtworzenie stanu dokumentu obowiązującego na dany dzień.

 

Archiwizacja dokumentów

 • Przenoszenie dokumentów z Ewidencji do Archiwum.
 • Archiwizacja dokumentów wg obowiązujących przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji aktowej i technicznej.
 • Wydzielanie dokumentacji do niszczenia lub przekazania na zewnątrz.
  Obsługa procesu przekazywania dokumentów do Archiwum Państwowego.