fbpx
 

Flota samochodowa

Zarządzanie flotą pojazdów i sprzętu

Oprogramowanie do zarządzania flotą pojazdów osobowych, ciężarowych oraz sprzętu rozliczanego wg kilometrów lub motogodzin. Oprócz podstawowych funkcji takich jak ewidencjonowanie umożliwia kontrolę kosztów, kontrola terminów, monitoring przebiegu kilometrów i motogodzin, monitoring spalania paliwa. Moduł dedykowany zarówno dla dużych korporacji wyposażonych w karty paliwowe z którymi program jest zintegrowany jak i dla małych firm, które nie posiadają kart paliwowych a wprowadzanie paliwa odbywa się bezpośrednio do programu.

Funkcje modułu Flota samochodowa:

 • Ewidencje: pojazdów, sprzętu i kart paliwowych wraz z kompozytorem kolumn umożliwiającym konfigurację dowolnego układu ewidencji.
 • Rozliczanie pojazdów i sprzętu jako środków trwałych.
 • Definiowanie dodatkowych pól umożliwia użytkownikowi dodanie dowolnego pola wg własnych potrzeb.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów umożliwiające szybkie wyszukanie pojazdu lub karty paliwowej.
 • Import pojazdów i kart paliwowych z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Migracja pojazdów i kart paliwowych pomiędzy pracownikami, magazynami, nieruchomościami i zadaniami wraz z historią migracji.
 • Protokoły przekazania, przesunięcia i likwidacji pojazdów i kart paliwowych.
 • Naprawy i serwis – wizyty serwisowe wraz z określeniem wykazu części zamiennych i kosztami.
 • Gwarancje – termin i kontrola terminu gwarancji pojazdu.
 • Eksploatacja opon – sezonowa wymiana, kontrola przebiegu opon, kompletowanie, magazynowanie.
 • Szkody komunikacyjne – rejestr szkód powiązanych z naprawami.
 • Monitoring GPS. Integracja poprzez API (Web Service) z dostępnymi na rynku systemami GPS: Track GPS https://www.trackgps.pl, MyCar https://tekom.pl, PRONAL https://pronal.com.pl. Istnieje możliwość integracji z innym systemem GPS funkcjonującym u klienta posiadającym interfejs API.
 • Rozliczenie paliwa. Integracja z kartami paliwowymi: ORLEN, STATOIL, BP, LOTOS, SHELL, DKV, UTA.
 • Opłata środowiskowa – rozliczanie i drukowanie deklaracji.
 • Preliminarz – planowanie oraz realizacja zdarzeń czasowych takich jak: ubezpieczenie OC i AC, przeglądy, wizyty w serwisie – wraz z alertami e-mail i SMS przypominającymi o tych zdarzeniach.
 • Plan pracy – planowanie przydziału pojazdów do realizowanych zdań w poszczególne dni i godziny.
 • Karta pracy – rejestracja wykorzystania pojazdów do realizowanych zadań rozpisanych na poszczególne dni i zakresy godzinowe z możliwością automatycznego naliczenia kosztu wykorzystania pojazdu.
 • Ewidencja przebiegu pojazdu – tzw. „kilometrówka„.
 • Finanse – przypisywanie kosztów do pojazdu z możliwością uzyskania analiz finansowych pojazdu.
 • Kreator dokumentów umożliwia generację dowolnych dokumentów dotyczących pojazdów wg szablonu użytkownika.
 • Załączniki – pod każdy pojazd można dodać dowolną liczbę elektronicznych załączników np: zdjęcia, specyfikacje, opisy, itp.
 • Raporty – przekroczenie spalania, przekroczenie przebiegu, ogólne i szczegółowe rozliczenie paliwa, eksploatacja.
 • Eksport pojazdów i kart paliwowych do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do pojazdów i kart paliwowych.