fbpx
 

Program do gospodarki nieruchomościami

System TelkomBud do gospodarki nieruchomościami

Oprogramowanie do gospodarki nieruchomościami służy do zarządzania nieruchomościami zarówno w aspekcie wewnętrznym (ewidencja nieruchomości, wyposażenie, przeglądy, książki obiektu budowlanego) jak i zewnętrznym (wynajem nieruchomości, rozliczanie liczników, czynsze). W procesie tworzenia i rozwoju oprogramowania uczestniczą doświadczeni specjaliści od zarządzania nieruchomościami posiadający od wielu lat licencje zarządcy nieruchomości. Oprogramowanie dedykowane dla nieruchomości komercyjnych (budynki biznesowe, galerie handlowe, centra handlowe, biura) oraz prywatnych (kamienice, budynki wielorodzinne itp).

Ewidencja nieruchomości

 • Jedna, spójna ewidencja nieruchomości przedstawiona wg czytelnej struktury drzewa: obiekty – pomieszczenia.
 • Szczegółowe dane nieruchomości: adres, wykaz pomieszczeń, funkcja obiektu, powierzchnia netto, powierzchnia wspólna, powierzchnia brutto, dane administratora obiektu, księgi wieczyste, nr ewidencyjny gruntów, książka obiektu budowlanego itp.
 • Naliczanie powierzchni wspólnych.
 • Wykaz umów związanych z daną nieruchomością.
 • Wykaz kosztów związanych z daną nieruchomością (najem, media).
 • Ewidencja wszystkich pomieszczeń będacych częścią składową obiektów.
 • Filtrowanie danych w wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

 

Wyposażenie nieruchomości

 • Ewidencja wyposażenia pomieszczeń i obiektów.
 • Przesunięcia wyposażenia pomiędzy pomieszczeniami i obiektami.
 • Historia migracji wyposażenia po nieruchomości.
 • Rozliczanie najemców z wyposażenia nieruchomości.

 

Książka obiektu budowlanego

 • Dokumenty książki obiektu budowlanego wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie książki obiektu budowlanego” (Dz. U. 120/2003, poz. 1134).
 • Dane identyfikacyjne obiektu.
 • Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu.
 • Dane techniczne charakteryzujące obiekt.
 • Plan sytuacyjny obiektu.
 • Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy).
 • Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu. (przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy).
 • Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu (ekspertyzy, badania techniczne obiektu, opinie, orzeczenia techniczne, dokumentacja techniczna i inne opracowania dotyczące obiektu).
 • Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie.
 • Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu (art. 78 ust. 1 ustawy).
 • Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu (art. 71 ustawy).
 • Dołączanie wersji elektronicznych dokumentów (tzw. załączników)

 

Umowy wynajmu i najmu nieruchomości

 • Ewidencja umów wynajmu i najmu nieruchomości.
 • Aneksy do umów.
 • Umowy obsługują dwa rodzaje działalności: wynajem i najem.
 • Identyfikacja nieruchomości, których dotyczy umowa najmu łącznie ze stawkami najmu oraz eksploatacją.
 • Wykaz faktur najmu dotyczących danej umowy.
 • Rejestr dokumentów wychodzących i przychodzących w ramach umowy najmu.
 • Dodawanie załączników do umowy najmu.

 

Umowy dotyczące eksploatacji nieruchomości

 • Ewidencja umów generujących koszty eksploatacyjne na nieruchomościach (np.: prąd, woda, gaz, sprzątanie itp.).
 • Aneksy do umów.
 • Identyfikacja nieruchomości, których dotyczy umowa eksploatacyjna.
 • Ewidencjonowanie faktur za media w ramach umowy.
 • Dekretacja kwoty faktury na poszczególne pomieszczenia.
 • Dodawania załączników do umów.

 

Liczniki

 • Ewidencja liczników pomiaru mediów: gaz, prąd, woda itp.
 • Przydział pomieszczeń do liczników.
 • Rejestracja odczytów liczników.
 • Rozliczanie najemców wg wskazań liczników.
 • Rejestracja faktur kosztowych i rachunków związanych z odczytami liczników.

 

Rozliczanie wynajmu i najmu

 • Wystawianie faktur sprzedaży za wynajem.
 • Rejestracja faktur kosztowych za najem.
 • Każda faktura jest ściśle powiązana z daną umową wynajmu.
 • Możliwość wystawienia kilku faktur dla danego okresu rozliczeniowego w ramach jednej umowy wynajmu – wydzielanie pomieszczeń w ramach faktury.
 • Rozliczanie zmiany powierzchni lokali w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.
 • Rozliczanie powierzchni wspólnych.
 • Ewidencja faktur wynajmu i najmu.
 • Dołączanie elektronicznych wersji faktur (załączników).
 • Monitorowanie płatności za faktury.
 • Wydruk dokumentów związanych z płatnościami gotówkowymi: KP, KW.
 • Filtrowanie faktur wg wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Kompozytor kolumn ewidencji faktur wraz z filtrowaniem danych umożliwia tworzenie dowolnych zestawień.
 • Eksport ewidencji faktur do plików: MS Excel, CSV.
 • Import faktur z pliku MS Excel.

 

Rozliczanie eksploatacji

 • Rejestracja faktur eksploatacyjnych.
 • Identyfikacja faktur eksploatacyjnych w ramach umów eksploatacyjnych.
 • Automatyczny podział kosztów eksploatacji na pomieszczenia proporcjonalnie wg powierzchni lub wskazań licznika.
 • Ewidencja faktur eksploatacyjnych.
 • Dołączanie elektronicznych wersji faktur eksploatacyjnych (załączniki).
 • Monitorowanie płatności za faktury.
 • Filtrowanie faktur wg wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Eksport ewidencji faktur eksploatacyjnych do plików: MS Excel, CSV.
 • Refakturowanie kosztów eksploatacyjnych na najemców.
 • Raport rozliczenia eksploatacji – zestawienie refakturowanych (założonych wcześniej wg ryczałtu) kosztów eksploatacji w stosunku do kosztów rzeczywistych.