fbpx
 

Program do kosztorysowania

System TelkomBud do kosztorysowania

Oprogramowanie do kosztorysowania wszelkiego rodzaju robót budowlanych. W kosztorysie mogą być zawarte: materiały, wartość pracy pracowników, wartość pracy sprzętu, koszt podwykonawców. Możliwość definiowania własnych schematów kalkulacji wykorzystywanych przy tworzeniu kosztorysów. Ofertowanie umożliwiające drukowanie ofert oraz monitorowanie przetargów. Program jest zintegrowany z programami kosztorysowymi NORMA, ZUZIA i RODOS. Program obsługuje takie formaty kosztorysów jak: ATH, GTM, XML, XLS, RDS.

Ewidencja ofert i zadań

 • Ewidencjonowanie składanych ofert i prowadzonych zadań w jednej spójnej ewidencji dla całej organizacji. Dla każdego zadania lub oferty można dodawać dowolną liczbę wersji kosztorysów.
 • Automatyczne przeniesienie kosztorysu z oferty na zadanie przy zakładaniu zadania na podstawie oferty.
 • Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie ewidencji ofert i zadań o dowolnym układzie kolumn.
 • Filtrowanie ofert i zadań wg wielu kryteriów umożliwia szybki dostęp do danych.
 • Definiowanie dodatkowych pól. Zakres danych, które oferuje system w standardzie umożliwia dodanie do systemu dowolnego pola wraz z filtrowaniem danych wg tych pól.
 • Import ewidencji ofert i zadań z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV, PDF, XML.

 

Kosztorys

 • Możliwość tworzenia dowolnych kosztorysów o strukturze wielopoziomowej (drzewa) na który składają się: obszary, kategorie i pozycje kosztorysowe.
 • Każda pozycja kosztorysowa składa się z nakładów: robocizna, materiał, sprzęt i inne.
 • Normy umożliwiające przypisanie do słownika pozycji kosztorysowych nominalnych nakładów na bazie których podczas dodawania pozycji słownika do kosztorysu następuje automatyczna generacja nakładów wg norm.
 • Szablony kosztorysów oraz funkcje kopiuj-wklej umożliwiają szybkie dołączenie kosztorysu do oferty czy zadania.
 • Masowa edycja kosztorysu: naliczanie narzutów, rabatów itp.
 • Załączniki – dołączanie do kosztorysu dowolnych plików elektronicznych (skany, zdjęcia, itp.).
 • Definiowanie dodatkowych pól pozwala użytkownikowi dodać dowolne własne pole edycji.
 • Proces akceptacji kosztorysu w elektronicznym obiegu dokumentów.
 • Import kosztorysów z programów kosztorysowych NORMA, ZUZIA, RODOS oraz z plików: MS  Excel, OpenOffice Calc.
 • Wydruk oferty z kosztorysem wg predefiniowanego szablonu.
 • Drukowanie oferty i kosztorysu wg własnego szablonu zdefiniowanego przez użytkownika.
 • Eksport kosztorysu do plików: MS Excel, CSV, PDF, XML.

 

Nakłady kosztorysu