fbpx
 

Program Planowanie Zadań

System TelkomBud do planowania zadań

Oprogramowanie do planowania oraz realizacji zadań. Każde zadanie posiada indywidualny harmonogram przedstawiony w formie tabelarycznej oraz graficznej w postaci diagramu Gantta. Każde zaplanowane zadanie jest szczegółowo monitorowane oraz alarmowane w momencie zagrożenia przekroczenia terminu. Oprogramowanie obsługuje planowanie pracy sprzętu oraz zasobów ludzkich łącznie z naliczaniem planowanego kosztu wynikającego odpowiednio z eksploatacji sprzętu oraz warunków zatrudnienia pracowników.

Ewidencja zadań

 • Ewidencjonowanie prowadzonych zadań w jednej spójnej ewidencji dla całej organizacji.
 • Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie ewidencji zadań o dowolnym układzie kolumn.
 • Filtrowanie zadań wg wielu kryteriów umożliwia szybki dostęp do danych.
 • Manualne kolorowanie komórek tabeli ewidencji projektó w celu powiększenia ergonomii pracy z danymi
 • Definiowanie dodatkowych pól. Zakres danych, które oferuje system w standardzie umożliwia dodanie do systemu dowolnego pola wraz z filtrowaniem danych wg tych pól.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV, PDF, XML.

 

Harmonogram zadania

 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Tworzenie dowolnych harmonogramów na podstawie zdefiniowanych etapów.
 • Szablony harmonogramów umożliwiają szybkie tworzenie standardowych harmonogramów.
 • Współpraca z kalendarzami pozwala na precyzyjne określenie czasu trwania poszczególnych etapów harmonogramu (np. uwzględnienie dni wolnych od pracy, urlopów itp.).
 • Przypisywanie zasobów realizujących etapy harmonogramu (pracownicy, maszyny i urządzenia, podwykonawcy)
 • Harmonogram planowany oraz rzeczywisty.
 • Przedstawienie harmonogramu na diagramie Gantt’a.
 • Prezentacja harmonogramu planowanego i rzeczywistego na jednym diagramie Gantt’a w celu kontroli przesunięć czasowych.
 • Prezentacja zasobów realizujących poszczególne etapy na diagramie Gantt’a.
 • Harmonogram zbiorczy prezentujący wszystkie projekty realizowane w zadanym okresie czasu.
 • Budżet finansowy etapów harmonogramu wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu finansowego.
 • Budżet czasowy etapów harmonogramu wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu czasowego.
 • Szczegółowa rejestracja realizacji etapów harmonogramu.
 • Analiza zaawansowania projektu na podstawie zaawansowania poszczególnych etapów harmonogramu.
 • Rozliczanie etapów harmonogramu.
 • Wystawianie faktur za poszczególne etapy harmonogramu.
 • Eksport harmonogramu do plików: CSV, MS Excel, PDF, XML, MS Project.