fbpx

Aktualizacja 134.07

Aktualizacja 134.07

Archiwum Zakładowe

 • Edycja zbiorcza dodatkowych pól

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Formularz Znajdź zadanie. Dodanie filtru: Pokaż zadania dla mnie w trakcie realizacji
 • Podczas usuwania pracownika z dekretacji następuje automatyczne usunięcie wygenerowanego wcześniej zadania dla niego.
 • Zadania – Szczegóły. Podwójne kliknięcie na rekordzie otwiera kontener załączników
 • Zadania. Przejdź do dokumentu. Jeżeli po przejściu do Rejestru dokumentów nie ma dokumentu (np w skutek ograniczenia dostępu) powinien pojawić się komunikat: „"Plik istnieje, ale nie masz dostępu do niego z uwagi na ograniczenie dostępu”

Magazyn

 • Historia zmian. Obsługa dodawania i usuwania

Nieruchomości

 • Ewidencja liczników .Dodanie kolumn z numerem umowy pod którą aktualnie jest podpięty licznik: Umowa najmu, Umowa eksploatacyjna
 • Liczniki. Podczas dodania/edycji odczytu – automatyczne obliczenie wartości netto dla umów najmu/eksploatacyjnych w których jest aktualnie podpięty dany licznik.
 • Raport: Budżet nieruchomości. Prezentacja wszystkich obiektów i lokali

Rejestr dokumentów

 • Dekretacja na umowy ramowe
 • Ewidencja dokumentów. Obok opcji: Ewidencja, Archiwum dodanie: Wszystko (Ewidencja + Archiwum)
 • Obsługa oddziałów kontrahentów
 • Uprawnienie: Przenoszenie dokumentów do Archiwum