fbpx

Aktualizacja 139.04

Aktualizacja 139.04

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Zadania EOD. Edycja uwag aktywna tylko dla decydenta oraz gdy zadanie jest w trakcie realizacji.

Finanse

 • Dokumenty finansowe. Dodanie pola automatycznie wypełnijącego się podczas dodania: Osoba wprowadzająca – ewidencja, kompozytor kolumn, Znajdź
 • Edycja faktury kosztowej za materiały. Zakładka Materiały – dodanie kolumn <<ColCheck>>: Usuń z dostawy, Usuń z zamówienia, Usuń z zestawienia. Opcje działają tylko po odznaczeniu materiału w pierwszej kolumnie <<ColCheck>. Automatyczne usunięcie materiału z: dostawy, zamówienia zew/wew, zestawienia materiałów na budowie. Jeżeli pod daną dostawą/zamówieniem zew/wew jest tylko ten jeden materiał to usuwamy również całą dostawę/zamówienie zew/wew.
 • Ewidencja dokumentów finansowych – kolumna: Kwota odsetek naliczonych, generacja not odsetkowych – uwzględnienie wpłat częściowych.
 • Ewidencja dokumentów finansowych. Dodanie kolumny: Forma uregulowania płatności  
 • Ewidencja dokumentów finansowych. Kolumny: Jednostka organizacyjna, Przedmiot koszt-sprz, Konto księgowe. Dane pobierane tylko z dekretacji – nie z formularza faktury.
 • Finanse – Ustawienia – Pozostałe – dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> Drukuj adres korespondencyjny na dokumentach finansowych. Procedura TMP ustawiająca opcję
 • Finanse – Ustawienia – Pozostałe – dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> Kopiuj wyszczególnienie dokumentu finansowego z ostatniego dokumentu. Opcja domyślnie wyłączona
 • Raport Analiza finansowa. Dodanie kolumny <<ColCheck>> Wykres (domyślnie zaznaczone). Zaznacz/Odznacz wszystkie
 • Raport Analiza finansowa. MPK – dodanie i obsługa Kontrahent.
 • Wydruk dokumentów finansowych. Forma płatności, Bank – wyrównanie do lewej
 • Wydruk faktury. Kwota rozliczonych zaliczek rozbita tak jak „Razem” i „w tym” z podziałem na stawki VAT

Magazyn

 • Remanent

Nieruchomości

 • Ewidencja liczników. Zakładki: Struktura wg liczników, Struktura wg lokali, Liczniki powiązane – do każdego drzewa dodać funkcje: Rozwiń/Zwiń wszystkie, Znajdź
 • Korygowanie stanów liczników podpiętych pod dokumenty finansowe.
 • Umowy najmu – Rozliczenia – Pozycje. Nad górną tabelą dodać pole <<ComboBox>> Schemat naliczeń z interakcją na dolne tabele.
 • Umowy najmu – Rozliczenia. Wpłaty: uwzględnienie korekt. Nr dokumentu finansowego: uwzględnienie korekt.
 • Umowy najmu. Schematy naliczeń. Zakres danych media i usługi – wszystkie bez ograniczeń tylko z opcją Naliczaj… Obsługa zgłoszeń serwisowych.

Preliminarz

 • Synchronizacja z MS Outlook. Wg operacji masowej. Likwidacja warunku wg osoby zalogowanej pokrywającej się z pracownikiem pozycji.

Rejestr dokumentów

 • Dostęp. Uwazględnienie zastępstw

Serwis

 • Zgłoszenia serwisowe. Dołączanie wielu załączników

Wykonawstwo

 • Formularz Zamów materiały w magazynie. W ustawieniach w module Magazyn w menu: Narzędzia -> Ustawienia -> Ogólne -> Zamówienia wewnętrzne – dodanie i obsługa dwóch opcji <<CheckBox>>: Wymagany termin realizacji, Wymagane miejsce dostarczenia