fbpx

Aktualizacja 143.06

Aktualizacja 143.06

Finanse

 • Ewidencje: Upomienia, Wezwania do zapłaty, Wezwania do zapłaty przedsądowe
 • Formularz faktury sprzedaży na etapie budowy – zakres zrealizowany – ograniczony tylko do aktualnej budowy.
 • Panel windykacyjny. Formularz Znajdź (kwerenda, opcja Otwieraj automatycznie przed wyświetleniem danych, pamięć ostatnio wpisanych filtrów) – filtry <<DateTimePicker>> Termin płatności od… do…
 • Wydruk faktury sprzedaży – nazwa sprzedawcy – wydłużenie optymalne
 • Wydruk korekty dokumentu finansowego. W przypadku dodania nowej pozycji drukowanie również: przed (zerowe wartości), korekta (wartości takie jak po)

Magazyn

 • Indeks materiałów – przenoszenie zbiorcze do innej kategorii – generacja nowego KTM wg ustawionej opcji Niezależna numeracja dla kategorii (analogicznie jak przy przenoszeniu pojedynczej pozycji poprzez formularz edycji).
 • Remanent. Nowo dodany materiał przyjętym kolorem tła do tego celu – stonowanym żółtym.
 • Wydruk stanów magazynowych – tytuł wg tytułu okna

Nieruchomości

 • Struktura liczników wg: liczników/lokali – do nr licznika dodać: medium

Wykonawstwo

 • Budowy. Sprzedaż i koszty – likwidacja zakładki Materiały bez faktur
 • Formularz protokołu odbioru – przy wyborze opcji: Ogranicz wydruk protokołu do budowy powinno z prawej strony pojawi się pole <<ComboBox>> z możliwością wpisania/edycji z ręki – pozycje powinny być pobrane ze słownika Rodzaje usług (poprzednie infrastruktury). Po uzupełnieniu tego pola na protokole i fakturze powinna pojawić się ta nazwa zamiast tematu budowy.
 • Formularz uzupełniania miesięcznej karty pracy. Sekcja: Autouzupełnianie – dodanie opcji <<CheckBox>> Automatycznie uzupełniaj wszystkie zasoby w poziomie. Po wpisaniu godzin dla danego zasobu w danym dniu automatycznie uzupełnia to samo we wszystkich zasobach widocznych w formularzu w danym dniu. Layout wg loginu
 • Formularz Znajdź budowę – dodanie zakładki Kosztorys, Lokalizacja – uniwersalne pole <<ProShape>> wyboru nieruchomości
 • Kopiuj/Wklej kosztorys pod określoną kategorię – weryfikacja wklejania – zawsze wpada na najwyższy poziom zamiast na aktualnie wskazany.
 • Kosztorys/Harmonogram. Powinna być tylko menu Usuń (wg operacji masowej) bez rozdzielania na podmenu
 • Wykonawstwo – Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane – <<GroupBox>> Generuj w wyszczególnieniu faktury sprzedaży: <<CheckBox>> Prowadzący Projekt od inwestora, Prowadzący Wykonawstwo od inwestora.
 • Zmiana nazwy słownika – Rodzaje infrastruktury -> Rodzaje usług