fbpx

Aktualizacja 232.01

Aktualizacja 232.01

Elektroniczny Obieg Dokumentówe-EOD. Dodanie kolumny: Termin płatności
e-EOD. Znajdź – dodanie filtru: Kontrahent. Wyszukiwanie wg kontrahenta sprawy
Gdy użytkownik nie ma uprawnienia dostępu do wszystkich to dostęp do sprawy w których zalogowany jest prowadzącym lub istnieje w personelu dowolnego zadania
Konfiguracja formatu alertu terminowego analogicznie jak alerty o zadaniach oczekujących i odrzucowych. Ogólne w Ustawieniach i w etapach procesu. Lista adresatów
Procesy – personel. Prowadzący budowę/ofertę, Pracownicy z zakładki Wykonawstwo, Pracownicy z danych dodatkowych budowy, Przełożony jednostki organizacyjnej budowy – uwzględnienie również pośredniego powiązania poprzez dekretację faktury/dokumentu z RD na budowę
Zadania – Szczegóły – Dekretacja. Kolumna: Pozycja kosztorysowa (za Tematem budowy). Dodanie PopupMenu: Podziel na pozycje kosztorysowe. Wg uprawnień tych samych co na budowie
Zadania – Załączniki – Dodaj załącznik. Jeżeli dokument dotyczy sprawy to aby dodać załącznik zalogowany nie musi być prowadzącym sprawę.
Zadania EOD – dodanie kolumny: Termin płatności dokumentu finansowego
FinanseEwidencja dokumentów finansowych – Znajdź – dodanie filtru: Ograniczenie dostępu dla – uniwersalny formularz wyboru pracownika z możliwością wyboru wielu
Ewidencja faktur – kolumna Magazyn – obsługa faktury korekty kosztowej wg WZ.
Faktura korygująca do faktury z której był PZ, RW… itd. Automatyczna krekta ceny w PZ i RW i ewentualnych dalszych dokumentach (analogicznie jak przy edycji faktury pierwotnej)
Formularz faktury kosztowej – dodanie zakładki Tankowanie z możliwością dodawania pozycji tankowań i automatyczną generacją rozliczeń w Tankowaniach
Kaucje dodawane z poziomu rejestru płatności dokumentu finansowego. Poprawa generacji dynamicznego terminu zwrotu kaucji
Raport: Analiza finansowa – Znajdź – Jednostka organizacyjna – uniwersalny formularz wyboru z możliwiścią wskazania wielu
Raport: Cashflow – Znajdź – Jednostka organizacyjna – uniwersalny formularz wyboru z możliwiścią wskazania wielu
Zaliczki. Obsługa kolumn z wartościami rozliczającymi zaliczki
Flota samochodowaIntegracja poprzez API z systemem GPS: MyCar cz.1
Integracja poprzez API z systemem GPS: MyCar cz.2
Kadry i PłaceZdarzenia. Powiązanie z kodem kreskowym
KsięgowośćPlan kont. Automatyczna generacja zespołu kont wg budowy
Plan kont. Generuj konta przychodowe/rozchodowe kontrahentów – formularz przejściowy – Generuj konta wg – dodanie danych dodatkowych kontrahentów typu: varchar(50), integer
MagazynDokumenty magazynowe – pozycje – odznaczenie pozycji – zamiast znikać powinna być jasno-szara czcionka
Materiały planowane. Nie sumować kolumny: Ilość dostępna na magazynach
NieruchomościNaliczenia – pozycje. Dodanie kolumny: Rodzaj lokalu
Naliczenia – pozycje. Poprawa walut. Poprawa formatu wartości (powinny być numeryczne wyrównane do prawej strony)
Umowy najmu. Formularz Lokale w ramach umowy – kompozytor kolumn.
PreliminarzFormularz preliminarza – pole Rodzaj zadania – dodanie przycisku: Dodaj nowe
WykonawstwoFormularz e-karta pracy – zmiana układu graficznego
Harmonogram pracy – Zakres zlecony – Znajdź – dodanie CheckBox przy Jednostce org.
Harmonogram pracy. Dodanie opcji: Zakres zlecony. Prezentacja zasobów pozycji kosztorysowych powiązanych z harmonogramem. Jeżeli czas trwania etapu przechodzi przez kilka jednostek wybranej skali czasu to podział proporcjonalny
Harmonogram. PopupMenu: Preliminarz -> Podziel równo budżet/sprzedaż. Automatyczny podział po równo na komórki czasu trwania etapów. Wg operacji masowej.
Kosztorys – Oferenci. Integracja z podwykonawcami budowy
Kosztorys. Formularz Zakres zrealizowany zbiorczo. Dodanie kolumn (za kolumną Ilośc do realizacji): Zaawansowanie zrealizowane, Zaawansowanie do realizacji. Wyświetlane wartości w formacie: 0,00%.
Kosztorys. Maksymalizacja formularza zakresu zrealizowanego zbiorczo
Kosztorys. Przy zmianie pozycji kosztorysowej, jeżeli nowa pozycja kosztorysowa ma Normy to usunięcie istniejących nakładów
Numer i temat budowy w pasku tytułowym czcionką Bold
Opcja automatycznego wypełniana karty pracy zasobów przypisanych do pracownika dla którego jest wypełniana karta pracy. Warunek: ta sama jednostka rozliczeniowa
Opcja umożliwiająca wyświetlanie w kosztorysie pozycji KARTA PRACY
Uzupełnianie kart pracy wg RCP. Uwzględnienie luk czasowych – jeżeli jest mniejsza niż angaż to idzie na konto budowy i pozycji kosztorysowej wskazanej w Ustawieniaach dla dopełnień kart pracy
Wydruk protokołu odbioru – kolumny podsumowania zaawansowania: wg aktualnego protokołu = wartość wg aktualnego protokołu / wartość zlecona, wg poprzedniego protokołu = wartość wg poprzedniego protokołu / wartość zlecona, razem = wg aktualnego protokołu + wg poprzedniego protokołu
Wykonawstwo – Słowniki – Pozycje kosztorysowe – kopiowanie norm wg operacji masowej
Zasobye-TelkomBud. Karta wyposażenia z automatycznym przesuwaniem zasobów wg kodów kreskowych / QR
Ewidencje zasobowe: kolumna Kontrahent, Znajdź wg kontrahenta. Oprócz bezpośredniego wskazania kontrahenta – powiązanie wg jednostki organizacyjnej lokalizacji