fbpx

Aktualizacja 236.01

Aktualizacja 236.01

ModułZadanie
AdministratorNowe uprawnienie w sekcji Administrator: Eksport danych do plików. Sterowanie wszystkimi pozycjami: PopupMenuSG -> Eksport
FinanseAnaliza finansowa – Znajdź wg: MPK nadrzednego i podrzędnego: obiekty nieruchomości i lokale. Zmiana rozbicia na podrzędne
Faktury. Eksport Comarch Optima. Modyfikacja dla faktur zerowych
Formularz faktury kosztowej – Materiały – kontrola czy dana Dostawa/Przyjęcie nie zostało w tym samym czasie dołączone do innej faktury
Flota samochodowaIntegracja z systemem GPS: PRONAL
Jednostkowe wyposażenie pojazdów. Uwzględnienie w protokołach przekazania, przesunięcia, likwidacji.
GwarancjeNowy moduł Gwarancje. Obsługa gwarancji w ramach następujących procesów: gwarancja wykonania budowy dla inwestora, gwarancje podwykonawców, gwarancje zakupionych i sprzedawanych materiałów, gwarancje wyposażenia i sprzętu, gwarancje floty samochodowej. W połączeniu z Preliminarzem można dla każdej gwarancji zaplanować cykliczne przeglądy gwarancyjne, alerty o zbliżających się przeglądach.
MagazynFormularze: WZ, RW, MM. Tabela materiały na magazynie – dodanie kolumny <<ColCheck>> uwzględnianej podczas wykonywania funkcji: Ilość do wydania tak jak na stanie
Stany – Materiały planowane – Znajdź – dodanie filtrów: Data zamówienia wew/zew od… do…
Zamówienia wewnętrzne. PopupMenu: Wyczyść pozycje niezrealizowane. Zamiast komunikatu, że nie udało się usunąć wszystkich pozycji – ustawienie ilości zamawianej takiej jak dostarczona. Formularz edycji zamówienia – pozycje – możliwość wpisania Ilości = 0.
NieruchomościLiczniki. Nowe pole: Rodzaj medium
Liczniki. Zwiększenie liczby poziomów
Słowniki – Media i usługi – formularz – format wyświetlania – odczyty liczników – dodanie: Pomieszczenie
Typy naliczeń. Grupowanie umów – format wyświetlania – dodanie: Pomieszczenie, Rodzaj lokalu
Typy naliczeń. Powiązanie z Serią dokumentów i obsługa opcji niezależnej numeracji
WykonawstwoMoja karta pracy. Dodanie kolumny w ramach projektu: Liczba nadgodzin. Dodanie kolumny sumarycznej Nadgodziny
Zlecenia i protokoły odbioru dla podwykonawcy. Obsługa nakładów: robocizna, materiał sprzęt. Funkcjonalność umożliwia zlecenie podwykonawcy części prac z pozycji kosztorysowej. Zobacz artykuł >>>
ZasobyRaporty – Eksploatacja części. Dodanie kolumn: Nr naprawy, Zasób. Kompozytor kolumn. Filtr <<CheckBox>> Pokaż jednostkowo