fbpx

Aktualizacja 238.01

Aktualizacja 238.01

AdministratorDefiniowanie dodatkowych pól. Zwiększenie ilości pól do 20.
Kody kreskowe. Powiązanie z EOD
Elektroniczny Obieg DokumentówPodwójne kliknięcie spinacza otwiera automatycznie wszystkie załączniki (tak jak w ewidencji faktur): Sprawy (zakładki: Sprawy, Dokumenty), Zadania (zakładki: Zadania, Szczegóły – Dokumenty)
Sprawy – Znajdź – dodanie zakładki Dekretacja (analogicznie jak w Zadaniach)
FinanseFinanse – Ustawienia – Pozostałe – Wymagane parametry dekretacji. Zmiana nazwy ostatniej pozycji na: Pozycja kosztorysowa lub kategoria jeżeli jest wybrana budowa. Dodanie nowej opcji: Tylko pozycja kosztorysowa jeżeli jest wybrana budowa.
Format numeracji dla Faktury sprzedaży zaliczkowe
Formularz dekretacji. Po dodaniu kilku zasobów z górnego pola automatyczne uzupełnienie pracownika i jednostki organizacyjnej
GwarancjeGwarancje. Obsługa zasobów
Kadry i Płacee-TelkomBud. Obsługa wniosków urlopowych
Ewidencja kodów kreskowych. PopupMenu: Otwórz ewidencję RCP. Otwiera ewidencję RCP z wpisami związanymi z danym kodem kreskowym
Ewidencja RCP. Dodanie kolumn z danych dodatkowych Kodów kreskowych
Wnioski urlopowe w EOD
MagazynDostawy materiałów DM. Znajdź – dodanie filtru wyboru indeksu materiałowego: Materiał. Możliwość wyboru wielu
Formularz ZW. Dodanie kolumny: Dostawca
Ustawienia – Ogólne – Kompozycja kolumn wydruku – dodanie kolumny: Symbol materiału
NieruchomościLiczniki. Dodanie odczytu – uwzględnienie w historii zmian
Schematy składników odczytów liczników. Obsługa Rodzaju medium
Słowniki – Rodzaje medium. Dodanie opcjonalnego pola: Medium. Jeżeli jest przypisane medium to dany rodzaj można przypisać tylko do tego medium
Struktura liczników. Na każdym poziomie możliwość podpięcia lokali i ich rozliczenie
Umowy najmu – Harmonogram stawek – modyfikacje
Umowy najmu – Rozliczenia – formularz – poszerzenie pola Naliczenie
Umowy najmu. Operacje – Zmień stawki lokali dla zaznaczonych umów – dodanie kolumn: <<ColEdit>> Rabat [%], <<ColCheck>> Wyczyść rabat
Umowy najmu. Sumowanie mediów i usług powinno obowiązywać również przy opcji: Składniki odczytów w osobych pozycjach na fakturze
Ustawienia – Ogólne – dodanie opcji CheckBox: W przypadku gdy składniki odczytu licznika są jako oddzielne pozycje faktury – składniki stałe wg sekcji Opłaty stałe
WykonawstwoKosztorys, Materiały. Aktualizuj materiały/zasoby wg norm – dodanie parametru nie uwzględniającego różnicy ilości
Moja karta pracy. Jeżeli nie ma opcji: Naliczaj nadgodziny to brak kontroli poprawności wprowadzanych nadgodzin i wszystkie wpisywane nadgodziny wchodzą jako 50%
Moja karta pracy. Kolumny: Liczba godzin jako składnik a nie suma (8 plus 3 zamiast 11 w tym 3)
Moja karta pracy. Zmiana nazwy kolumn: Liczba nadgodzin -> Godziny dodatkowe
Okna: Uzupełnij kartę pracy, Harmonogram pracy – Znajdź – przy polu Budowa dodanie filtru CheckBox: Pokaż wpisy tylko dla wskazanej budowy
Umowy ramowe. Kontrola wykorzystania kwoty umownej
ZasobyWszystkie ewidencje zasobowe – Znajdź – Budowa – możliwość wyboru pozycji kosztorysowej