fbpx
 

Program do ewidencji wyposażenia

System TelkomBud do ewidencji wyposażenia

Oprogramowanie do ewidencji wyposażenia oferuje funkcje umożliwiające zarządzanie wyposażeniem zarówno pod względem serwisowym jak i kosztowym. Elastyczna ewidencja wyposażenia umożliwia konfigurowanie dowolnych widoków ewidencji. Do każdego zasobu można przypisać terminy (przeglądy, serwis itp.), które są monitorowane i alertowane komunikatami e-mail. Przypisanie kosztów do zasobu ma wpływ na ostateczny widok kosztów w analizie finansowej zasobu. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych. System współpracuje ze wszystkimi czytnikami, które można podłączyć do komputera.

Ewidencja wyposażenia

 • Jedna, spójna ewidencja wszystkich zasobów całej firmy lub organizacji.
 • Zasoby mogą znajdować się na stanie pracowników lub na stanie magazynów (hale, garaże, itp).
 • Obsługa wielu magazynów.
 • Historia wyposażenia umożliwia chronologiczny podgląd migracji zasobu pomiędzy pracownikami i magazynami.
 • Kompozytor kolumn ewidencji wraz z filtrowaniem zasobów wg różnych kryteriów umożliwia tworzenie dowolnych zestawień.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV, PDF, XML.
 • Bilans otwarcia. Import zasobów z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Ewidencja środków trwałych.

 

Serwis i utrzymanie wyposażenia

 • Funkcja rejestracji wymagań do zasobów umożliwia planowanie i rejestrowanie wszelkich informacji służących prawidłowemu działaniu wyposażenia, takich jak: badania, przeglądy, serwis, kalibracje, terminy itp.
 • Raport braków uzupełnionych wymagań umożliwia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym dokonywać wymaganych działań w celu prawidłowej pracy zasobów.

 

Karta wyposażenia pracownika

 • Karta z aktualnym wyposażeniem poszczególnych pracowników.
 • Rozliczanie z wyposażenia pracowników zwalnianych.

 

Migracja wyposażenia

 • Przekazywanie zasobów na stan pracowników. Protokoły przekazania.
 • Przesuwanie zasobów pomiędzy pracownikami i magazynami. Protokoły przesunięcia.
 • Likwidacja zasobów. Protokoły likwidacji.

 

Eksploatacja zasobów

 • Plan pracy zasobów umożliwiający planowanie zapotrzebowania na zasoby w realizowanych zadaniach z kontrolą obciążenia zasobu.
 • Karty pracy zasobów zawierające rzeczywisty czas pracy w realizowanych zadaniach.
 • Raport obciążenia zasobów.

 

Kody kreskowe

 • Automatyczne przypisywanie kodu kreskowego zeskanowanego czytnikiem do zasobów.
 • Automatyczne wyszukiwanie i filtrowanie materiałów wg kodów kreskowych zeskanowanych czytnikiem.