fbpx
 

Program do harmonogramów budowlanych

TelkomBud do harmonogramów

Program do harmonogramów budowlanych pozwala w prosty i przejrzysty sposób planować oraz analizować realizację zadań w stosunku do planu. Umożliwia tworzenie harmonogramów budowlanych o dowolnej strukturze w zależności od stopnia złożoności budowy – można wyodrębnić podzadania, kategorie, etapy.

Harmonogram zadania

 • Tworzenie harmonogramu budowy o strukturze wielopoziomowej umożliwia opracowanie nawet najbardziej złożonych harmonogramów w jednej spójnej strukturze.
 • Słownik standardowych etapów stanowi bazę do szybkiego i bezbłędnego tworzenie harmonogramów
 • Wagi zaawansowania etapów stanowią bazę do wyznaczania zaawansowania poszczególnych etapów oraz całego zadania
 • Zależności pomiędzy etapami pozwalają pracować zbiorczo na całym fragmencie harmonogramu.
 • Przypisywanie zdefiniowanych kalendarzy do poszczególnych etapów pozwala precyzyjnie określać planowany czas realizacji etapu.
 • Zakres etapu planowany i zrealizowany.
 • Termin etapów planowany i rzeczywisty.
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

Diagram Gantt’a

 • Wszystkie etapy są przedstawione graficznie na wykresie w funkcji czasu trawania.
 • Prezentacja planu i realizacji harmonogramu na jednym diagramie.
 • Prezentacja stopnia zaawansowania etapów harmonogramu.
 • Prezentacja dni wolnych podczas realizacji etapu harmonogramu.
 • Prezentacja zasobów realizujących dany etap harmonogramu.
 • Zmiana skali czasu harmonogramu.
 • Prezentacja wszystkich zadań na jednym diagramie.
 • Funkcja drukowania harmonogramu na diagramie Gantt’a.

 

Budżet harmonogramu

 • Określanie budżetu finansowego dla etapów harmonogramu.
 • Rejestracja kosztów rzeczywistych (faktury, rachunki, listy płac, koszt pracy sprzętu) dla etapów harmonogramu.
 • Monitorowanie oraz kontrola stopnia wykorzystania budżetu finansowego.
 • Określanie budżetu czasowego dla etapów harmonogramu.
 • Rejestracja czasu realizacji harmonogramu (karty pracy pracowników).
 • Monitorowanie oraz kontrola stopnia wykorzystania budżetu czasowego.

 

Realizacja harmonogramu

 • Zakres etapów harmonogramu określa wymagany cel.
 • Każde działanie związane z etapem może być rejestrowane w formularzu realizacji etapu.
 • Monitorowanie i kontrola zaawansowania etapów rozumiane jako realizacja etapu w stosunku do założonego zakresu.

 

Edytory wspomagające tworzenie harmonogramów

 • Słownik standardowych etapów na podstawie których sprawnie można tworzyć harmonogramy.
 • Definiowanie szablonów harmonogramu.
 • Tworzenie harmonogramu na podstawie zdefiniowanych szablonów.
 • Automatyczne przesuwanie w czasie całego harmonogramu.
 • Import harmonogramu z plików: MS Excel i OpenOffice Calc.