fbpx
 

Program obieg dokumentów

System TelkomBud do obiegu dokumentów

Oprogramowanie realizujące obieg dokumentów w organizacji na podstawie zdefiniowanych procesów biznesowych obowiązujących w organizacji. Obieg dokumentów umożliwia przekazywanie dokumentów między pracownikami z możliwością akceptacji lub odrzucenia dokumentu. System może być wykorzystany również do zarządzania dowolnymi sprawami w firmie takimi jak: projekty, przetargi, zlecenia itp.

Procesy obiegu dokumentów

 • Procesy obiegu dokumentów są projektowane przy pomocy graficznych narzędzi modelowania.
 • Szybka implementacja złożonych definicji i procesów obiegu dokumentów oraz przypisywanie pracownikom poszczególnych czynności do wykonania.
 • W zależności od specyfiki działalności organizacji mogą być to procesy: sprzedaży, zakupu, obsługi sprawozdawczości finansowej, obsługi korespondencji urzędowej lub dowolne inne procesy związane z procedurami funkcjonującymi w danym otoczeniu.
 • Szablony dokumentów przypisane do procesu mogą być wykorzystane przy realizacji spraw związanych z danym procesem obiegu dokumentów.
 • Usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji.
 • Automatyzacja procesu pozwala na znaczne przyspieszenie czasu załatwiania sprawy w firmie oraz uniknięcie wielu błędów ludzkich. W ten sposób przyczynia się do zmniejszenia kosztu obsługi pojedynczego zgłoszenia, a zarazem do poprawienia jakości obsługi klienta.
 • Obsługa norm jakości z serii ISO 9000.

 

Obsługa spraw

 • Ewidencja spraw zarządzanych wg zdefioniwanych procesów obiegu dokumentów.
  Filtrowanie spraw wg wielu kryteriów pozwala na szybki dostęp do poszukiwanej informacji.
 • Podgląd na jakim etapie znajduje się dana sprawa.
 • Wykaz zadań do realizacji.
 • Informowanie o przydzielonych zadaniach za pomocą wiadomości e-mail.
 • Alarmy terminowe zadań związanych ze sprawami.
 • Czynności dotyczące przydzielonych zadań: odrzucenie, przyjęcie do realizacji, zatwierdzenie wykonania.
 • Rejestracja czasu wykonywania poszczególnych czynności.
 • Kontrola wykonywanych zadań.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

 

Dokumenty

 • Ewidencja dokumentów uczestniczących w obiegu dokumentów.
 • Szybki, zdalny dostęp do aktualnej bazy dokumentów.
 • Szybki dostęp do dokumentów historycznych.
 • Zarządzanie wersjami dokumentów.
 • Każdy dokument oprócz wersji elektronicznej może być określony przez podanie szeregu parametrów takich jak: typ dokumentu, sposób dostarczenia dokumentu, charakterystyka dokumentu.
 • Pełne bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów.