fbpx
 

Program Serwis nieruchomości

System TelkomBud do serwisu nieruchomości

Oprogramowanie do obsługi serwisowej nieruchomości umożliwia użytkownikom nieruchomości zdalne zgłaszanie awarii na nieruchomości do centrali. Centrala na podstawie zgłoszenia podejmuje odpowiednie działania mające na celu jak najszybsze usunięcia awarii. Rozliczanie klientów – użytkowników nieruchomości – ze zgłoszeń serwisowych. Powiadomienia e-mail o nowych zgłoszeniach oraz o każdej zmianie stanu zgłoszenia pozwalają w sposób płynny i szybki nadzorować zlecenia serwisowe.

Zgłoszenia awarii i usterek nieruchomości

  • Zgłoszenia serwisowe mogą być dodawane zarówno z poziomu aplikacji jak i przeglądarki internetowej dzięki czemu użytkownicy mogę przesłać zgłoszenie z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.
  • W zgłoszeniu serwisowym można wskazać nieruchomość, lokal a nawet wyposażenie, które uległo awarii.
  • Alerty: e-mail, SMS informujące o statusie zgłoszenia serwisowego gwarantują szybkie i optymalne podjęcie zgłoszenia przez administratora.
  • Możliwość dołączania zdjęć i załączników do zgłoszeń serwisowych.
  • Dowolne zestawienia, raporty i wydruki.

 

Obsługa zgłoszonych awarii i usterek nieruchomości

  • Każde zgłoszenie serwisowe jest podejmowane przez delegowaną do tego osobę.
  • Dziennik zdarzeń pozwala rejestrować podjęte działania z określeniem godzin pracy robocizny, zestawienia, materiałów itp.
  • Obrót towarowo-materiałowy w ramach obsługi zgłoszenia serwisowego.
  • Rozliczenia dla klientów pozwalają wygenerować dokładne zestawienie podjętych działań na podstawie których jest wystawiana faktura sprzedaży.