fbpx
 

Oprogramowanie do zarządzania czasem pracy

System TelkomBud do zarządzania czasem pracy

Oprogramowanie do zarządzania czasem pracy pracowników firm i organizacji. Harmonogram czasu pracy. Ewidencja czasu pracy. Zarządzanie procesem ewidencjonowania czasu pracy: wyznaczanie osób upoważnionych do ewidencjonowania, akceptacja ewidencji przez przełożonego, akceptacja przez dział Kadry i Płace. Integracja z wieloma programami finansowo-księgowymi np: CDN OPTIMA, SYMFONIA.

Harmonogram

 

Ewidencja czasu pracy

  • Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników bezpośrednio przez przełożonych.
  • Kontrola poprawności ewidencji czasu pracy.
  • Obsługa godzin nominalnych (wynikających z angażu) oraz nadgodzin.
  • Odbiór godzin nadliczbowych.
  • Obsługa zaplanowanych urlopów.
  • Automatyczne pobieranie danych z harmonogramu lub karty pracy.

 

Integracja z systemami kadrowymi funkcjonującymi u klienta

  • Import danych ewidencji czasu pracy do systemów:
  • IMPULS
  • CDN OPTIMA