fbpx
 

Program do zarządzania nieruchomościami

System TelkomBud do zarządzania nieruchomościami

Program TelkomBud do zarządzania nieruchomościami to narzędzie dedykowane do kompleksowego rozliczania nieruchomości. W programie można rozliczać zarówno sprzedaż (czynsz, najem) jak i koszty (eksploatacja, media). Wysoki stopień parametryzacji pozwala skonfigurować dowolny plan naliczeń czynszów, opłat stałych, odczytów liczników oraz rozliczać koszty na najemców wg różnych kryteriów. Dodatkowo oprogramowanie oferuje funkcje administracyjne takie jak: przeglądy okresowe, książka obiektu budowlanego, serwis.

Nieruchomości

 • Ewidencja nieruchomości przedstawiona wg czytelnej wielopoziomowej struktury drzewa: obiekty – pomieszczenia pozwala na wydzielenie dodatkowych elementów takich jak: piętra, bloki, segmenty itp.
 • Szczegółowe dane nieruchomości: adres, wykaz pomieszczeń, funkcja obiektu, powierzchnia netto, powierzchnia wspólna, powierzchnia brutto, dane administratora obiektu, księgi wieczyste, nr ewidencyjny gruntów, książka obiektu budowlanego itp.
 • Wykaz umów związanych z daną nieruchomością.
 • Wykaz kosztów związanych z daną nieruchomością (najem, media, inne).
 • Szczegółowa ewidencja wszystkich pomieszczeń będących częścią składową obiektów.
 • Filtrowanie danych w wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Import ewidencji nieruchomości z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV, PDF, XML.

 

Liczniki

 

Umowy wynajmu nieruchomości

 • Ewidencja umów na podstawie których będzie generowana sprzedaż (wynajem, czynsz, itp.).
 • Przypisanie nieruchomości, których dotyczy umowa najmu łącznie ze stawkami i opłatami stałymi.
 • Przypisanie liczników, które będą rozliczane w ramach umowy ze stawkami i składnikami odczytu. Możliwość wyodrębnienia opłat stałych i zmiennych za zużycie mediów wg licznika.
 • Aneksy do umów.
 • Wykaz faktur za wynajem dotyczących danej umowy.
 • Rejestr dokumentów wychodzących i przychodzących w ramach umowy najmu.
 • Dodawanie załączników do umowy najmu.

 

Umowy eksploatacyjne

 • Ewidencja umów generujących koszty eksploatacyjne na nieruchomościach (np.: prąd, woda, gaz, sprzątanie itp.).
 • Aneksy do umów.
 • Wydzielanie nieruchomości, których dotyczy umowa eksploatacyjna i na które nieruchomości będą partycypowane koszty.
 • Ewidencjonowanie faktur za media w ramach umowy.
 • Dekretacja kwoty faktury na poszczególne pomieszczenia.
 • Dodawania załączników do umów.

 

Rozliczanie wynajmu

 • Wystawianie dokumentów sprzedaży za wynajem (faktury, rachunki, noty).
 • Naliczenia umożliwiają seryjne wystawianie dokumentów sprzedaży.
 • Rozliczanie zmiany powierzchni lokali w trakcie okresu rozliczeniowego.
 • Rozliczanie powierzchni wspólnych.
 • Każda faktura jest ściśle powiązana z daną umową wynajmu.
 • Możliwość wystawienia kilku faktur dla danego okresu rozliczeniowego w ramach jednej umowy wynajmu – wydzielanie pomieszczeń w ramach faktury.
 • Ewidencja faktur za wynajem.
 • Dołączanie elektronicznych wersji faktur (załączników).
 • Monitorowanie płatności za faktury.
 • Wydruk dokumentów związanych z płatnościami gotówkowymi: KP, KW.
 • Filtrowanie faktur wg wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Kompozytor kolumn ewidencji faktur wraz z filtrowaniem danych umożliwia tworzenie dowolnych zestawień.
 • Eksport ewidencji faktur do plików: MS Excel, CSV, PDF, XML.

 

Rozliczanie eksploatacji

 • Rejestracja rozliczeń eksploatacji i rejestr faktur kosztowych.
 • Rozliczanie faktur kosztowych – automatyczny podział kosztów eksploatacji na pomieszczenia i najemców wg różnych kryteriów podziału. Kryteria podziału mogę być definiowane przez użytkownika
 • Dołączanie elektronicznych wersji faktur eksploatacyjnych (załączniki).
 • Monitorowanie płatności za faktury.
 • Filtrowanie faktur wg wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Eksport ewidencji faktur eksploatacyjnych do plików: MS Excel, CSV.
 • Refakturowanie kosztów eksploatacyjnych na najemców.
 • Raport rozliczenia eksploatacji – zestawienie refakturowanych (założonych wcześniej wg ryczałtu) kosztów eksploatacji w stosunku do kosztów rzeczywistych.

 

Książka obiektu budowlanego

 • Dokumenty książki obiektu budowlanego wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie książki obiektu budowlanego” (Dz. U. 120/2003, poz. 1134).
 • Dane identyfikacyjne obiektu.
 • Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu.
 • Dane techniczne charakteryzujące obiekt.
 • Plan sytuacyjny obiektu.
 • Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy).
 • Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu. (przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy).
 • Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu (ekspertyzy, badania techniczne obiektu, opinie, orzeczenia techniczne, dokumentacja techniczna i inne opracowania dotyczące obiektu).
 • Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie.
 • Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu (art. 78 ust. 1 ustawy).
 • Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu (art. 71 ustawy).
 • Dołączanie wersji elektronicznych dokumentów (tzw. załączników)