fbpx

Aktualizacja 132.02

Aktualizacja 132.02

Elektroniczny Obieg Dokumentów    

 • Zadania – zakładka Szczegóły – layout szerokości kolumn. Sprawy – zakładka Dokumenty – layout szerokości kolumn.

Finanse    

 • Formularz dekretacji. Opcja umożliwiająca automatyczne wstawianie parametrów dekretacji (nr budowy, temat budowy, jednostka org, zasób, nieruchomość, przedmiot koszt-sprz, konto koszt) dla poszczególnych pozycji. Dodanie <<PopupMenu>> Ustaw we wszystkich pozycjach, Kopiuj, Wklej
 • Formularz edycji faktury sprzedaży. Zakładka Pozycje – identyczny widok w trybie dodania jak i edycji
 • Wydruk faktury sprzedaży – zwiększenie szerokości kolumny Podatek VAT kwota – kosztem kolumny %
 • Zmiana nomenklatury: Konto kosztowe -> Konto księgowe

Kadry i Płace

 • Akta osobowe

Magazyn

 • Przekazanie materiałów na budowę zamówionych wewnętrznie – zewnętrznie – przyjętych na magazyn – na budowę za pomocą WZ lub RW
 • Zamówienia wewnętrzne i zewnętrzne. Dodanie kwerendy wyszukiwania

Nieruchomości

 • Aktualizacja wartości umów najmu: czynszu, opłaty wspólnej, opłaty eksploatacyjnej, mediów i usług po zmianie metrażu lub jednostki rozliczeniowej w ewidencji nieruchomości.
 • Drzewo nieruchomości – dodanie zakładki: Budowy.
 • Drzewo nieruchomości. Tabela powierzchni – nie sumować lokali z opcją: Powierzchnia wspólna. Formularz Użytkownicy powierzchni wspólnej – zakres danych: domyślnie tak jak obecnie wg hierarchii – dodanie opcji <<CheckBox>> Pokaż wszystkie lokale
 • Faktura za najem z opcją sumowania wg media/usługi. Jeżeli są opcje wyszczególnij media i usługi wg ceny jedn. to powinny by te opcje uwzględnione w unikatowości ceny jedn.

Rejestr dokumentów

 • Poprawa wyświetlania dekretacji dokumentu na etap. W kolumnie Dekretacja na zdanie – dodanie informacji jakiego dokumentu dotyczy dekretacji: Wychodzący, Przychodzący, Wewnętrzny
 • Słownik: Rodzaje dokumentów – Dostęp dla użytkowników. Rozdzielenie na: Dostęp, Edycja, Usuwanie.

Serwis

 • Dokument: Przyjęcie/Wydanie z serwisu. Wycentrowanie kolumn
 • Optymalizacja. Zakładki: Zakończono, Anulowano. Wyświetlanie pozycji w momencie otwarcia zakładki poprzedzone formularzem Znajdź. W momencie otwarcia okna głównego następuje pobranie danych tylko do zakładek: Zgłoszono, W trakcie realizacji.
 • Szczegóły zgłoszenia serwisowego. Zasób wyświetlany w postaci hiperłącza z możliwością przejścia do ewidencji zasobów z otwartym danym zasobem

Wykonawstwo

 • Budowy. Materiały. Edycja zestawienia materiałów – widok ilości materiału dostępnej na magazynach.
 • Dostawa materiałów na budowę. Zmiana zakresu danych w polu <<ComboBox>> Dostawca – wg ilości zrealizowanej w zamówieniu zewnętrznym
 • Powiązanie budowy z nieruchomością (lokal lub obiekt)