fbpx

Aktualizacja 133.02

Aktualizacja 133.02

Archiwum Zakładowe

 • Historia zmian

Finanse

 • Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiały – dodanie nowych materiałów – nieprawidłowo dodaje materiał do faktury w przypadku ilości planowanej = 0; dodatkowo po dodaniu nowego materiału powinien pojawić się z zaznaczoną kolumną ColCheck; formularz dodania nowych materiałów po wybraniu budowy powinien inicjalizować się materiałami na budowie tak aby można było podpiąc się do materiału będącego już w zestawieniu materiałów na budowie
 • Formularz rozliczania wpisów kasowo-bankowych. Filtr rodzaj dokumentu – dodanie rachunek. Domyślnie prezentacja dokumentów finansowych (spełniających dotychczasowe kryteria) kontrahenta: dla wpłat – nabywca, dla wypłat – sprzedawca
 • Rachunki, Noty obciążeniowe. Opcja druku do MS Excel. Definicje dokumentów – wyszczególnienie adresu korespondencyjnego nabywcy
 • Wydruk rachunku / noty obciążeniowej. Likwidacja kolumny: Symbol PKWiU. Rozszerzyć kolumny: Jedn. miary, Ilość, Cena jedn., Wartość

Flota samochodowa

 • Ewidencja pojazdów / kart floty. Edycja zbiorcza danych dodatkowych

Informatyka

 • Ewidencja zasobów IT. Edycja zbiorcza danych dodatkowych

Magazyn

 • Formularz zamówienia zewnętrznego. Ilość do zamówienia. Możliwość wprowadzenia tylko wartości większych od zera.
 • Formularze: edycji materiałów PZ i ZW – pole Cena. jedn. kolorem lazurowym.
 • Materiały z opcją: Opakowanie zwrotne – nie wymagają akceptacji (progi, poza kosztorysem, przekraczające budżet pozycji kosztorysowej) 
 • Zmiana frazy z: Cena jedn. zakupu na: Cena jedn. Stany – Materiały na magazynach. Formularz edycji materiałów WZ, RW

Nieruchomości

 • Ewidencja obiektów/lokali. Kolumna ColCheck. Obsługa PopupMenuSG. Edycja zbiorcza, Edycja zbiorcza dodatkowych pól
 • Umowy najmu. Obsługa not obciążeniowych

Serwis

 • Dziennik zdarzeń. Eksport do: MS Excel, CSV

Telefony

 • Ewidencja aktywacji / urządzeń. Edycja zbiorcza danych dodatkowych

Wykonawstwo

 • Formularz rozliczania materiałów. Komórki edytowalne kolorem lazurowym. Sortowanie.
 • Formularz zamówienia wewnętrznego. Ilość do zamówienia. Możliwość wprowadzenia tylko wartości większych od zera. Uwagi – ograniczenie długości wprowadzanego/wklejanego ciągu znaków (analogicznie jak Dane dodatkowe)
 • Import kart pracy z MS Excel. Nie powinny importować się jako sprzedaż wewnętrzna
 • Szczegóły kosztów rzeczywistych – zestawienie. Źródło kosztu. Rozdzielenie materiału bez faktury na dwa: Materiał bez faktury z magazynu, Materiał bez faktury od dostawcy.

Zasoby

 • Ewidencja zasobów. Edycja zbiorcza danych dodatkowych