fbpx

Aktualizacja 133.06

Aktualizacja 133.06

Archiwum Zakładowe

 • Drukowanie etykiet do teczek (segregatorów)

Finanse

 • Modyfikacja wydruku faktury: Dodanie Adresu korespondencyjnego dopasowanego do okienka kopery DL

Flota samochodowa

 • Ewidencja pojazdów. PopupMenu: Finanse. Obsługa opcji: Dodaj koszt -> wewnętrzny, Dodaj sprzedaż -> wewętrzna

Informatyka

 • Ewidencja zasobów IT. PopupMenu: Finanse. Obsługa opcji: Dodaj koszt -> wewnętrzny, Dodaj sprzedaż -> wewętrzna

Kancelaria

 • Słownik Czynności. Import z MS Excel.

Kontrahenci

 • Operacja Znajdź
 • Usuń wg operacji masowej

Magazyn

 • Zamówienia wewnętrzne/zewnętrzne. Formularz Znajdź – zmiana typu pola Status na CheckListBox

Nieruchomości

 • Definiowanie dodatkowych pól. Scalenie rodzajów słowników i pozycji słowników z obiektów i lokali do jednego tak aby dany słownik można było wykorzystać zarówno w obiektach jak i lokalach
 • Drzewo nieruchomości. Formularz edycji obiektu/lokalu. Pole Obiekt nadrzędny w formacie: nazwa + miejscowość + ulica + nr_domu
 • Drzewo nieruchomości. Formularz Znajdź. Ddoanie opcji: <<CheckBox>> Pokaż tylko filtrowane
 • Drzewo nieruchomości. PopupMenu: Finanse. Obsługa opcji: Dodaj koszt -> wewnętrzny, Dodaj sprzedaż -> wewętrzna
 • Możliwość dodania jednego licznika pod kilka umów eksploatacyjnych
 • Umowy najmu / eksploatacyjne. Generacja składników odczytu licznika bez względu na to czy jest wypełnione pole Wartość kwotowa
 • Umowy najmu. zakładka: Liczniki. Zmiana etykiet na: Składniki umowy, Składniki odczytu

Rejestr dokumentów

 • Formularz edycji rodzaju dokumentu. Dodanie kolumny Słownik (za kolumną Znaczenie pola) w któtej będziemy wybierali wyłącznie z ComboBoxa słowniki lub format numeracji. Obsługa nazwy wyświetlanej dla numeru formatowanego oraz słowników
 • Rodzaje dokumentów. Dodanie i obsługa nowych pól: Numer 3, Numer 4, Numer 5, Kontrahent 3, Kontrahent 4, Jednostka organizacyjna 3, Jednostka organizacyjna 4, Pracownik 3, Pracownik 4.
 • Rodzaje dokumentów. Ograniczenie dostępu użytkowników do poszczególnych pól

Serwis

 • Modyfikacja raportu Zgłoszenia wykonane dla klienta

Telefony

 • Ewidencja aktywacji / urzędzeń. PopupMenu: Finanse. Obsługa opcji: Dodaj koszt -> wewnętrzny, Dodaj sprzedaż -> wewętrzna

Wykonawstwo

 • Dodanie opcji Działalność inna
 • Dodanie uprawnień do: zakładek,  Karta realizacji projektu, Raport dla generatora wniosków UE, Raport wynagrodzeń UE

Zasoby

 • Ewidencja zasobów. PopupMenu: Finanse. Obsługa opcji: Dodaj koszt -> wewnętrzny, Dodaj sprzedaż -> wewętrzna