fbpx

Aktualizacja 133.11

Aktualizacja 133.11

Finanse

  • Analiza finansowa. Dodanie filtru: Tylko dokumenty finansowe zapłacone (wg rejestru płatności)
  • Formularz faktury sprzedaży. Przenoszenie materiałów do pozycji faktury

Kancelaria

  • Formularz dodania czynności. Jeżeli sprawa posiada jednego klienta to pole Klient w formularzu czynności inicjalizowane tym klientem.
  • Formularz dodania sprawy. Przy polu Zleceniodawca dodać pole: <<CheckBox>> Dodaj również jako klienta – pole zapamiętywane Layout wg loginu
  • Formularz dodania/edycji sprawy. Dodanie pola Stawka godzinowa. Przy rozliczeniach pole ma max priorytet – automatycznie każda czynność w ramach danej sprawy będzie miała taką stawkę. 
  • Notatki. Pola: Sprawa, Czynność – nieobowiązkowe.
  • Załączniki bezpośrednio do czynności. Ewidencja czynności – dodanie kolumny Załączniki – załączniki powiązanych dokumentów + załączniki czynności.

Nieruchomości

  • Umowy najmu. Automatyczne rozliczanie pobranych zaliczek za media

Wykonawstwo

  • Optymalizacja formularza Pozycje kosztowe (umożliwiający wybór dowolnej liczby pozycji z ListBox).