fbpx

Aktualizacja 135.07

Aktualizacja 135.07

Administrator

 • Obsługa słownika lokalizacji w formie drzewa (państwo – województwo – powiat – miasto) z funkcją scalania dubli
 • Uniwersalny formularz wyboru lokalizacji. Maska na kod pocztowy z wyjątkiem sytuacji gdy wybrane Państwo jest inne niż Polska. Interakcja: po wyborze miejscowości automatycznie ustawia się poczta.

Archiwum Zakładowe

 • Dodanie uprawnienia: Spisy zdaw-odb. Dostęp wg jednostek organizacyjnych

Finanse

 • Dokumenty finansowe kosztowe/sprzedażowe: wewnętrzne, faktury, rachunki, noty obciążeniowe. Definiowanie płatności.
 • Forma zapłaty. Migracja do predefiniowanej tabeli. Dodanie formy zapłaty: za pobraniem
 • Obsługa predefiniowanej tabeli: forma zapłaty
 • Obsługa zaznaczania/odznaczania spacją kolumny ColCheck

Flota samochodowa

 • Opony. Likwidacja części opon z kompletu

Kadry i Płace

 • Raport: Wykorzystanie urlopów

Kontrahenci

 • Obsługa zaznaczania/odznaczania spacją kolumny ColCheck

Magazyn

 • Obsługa zaznaczania/odznaczania spacją kolumny ColCheck
 • Wydruk zamówienia zewnętrznego. Zamiana miejscami kolumn: Cena jedn., Ilość
 • Zamówienia wewnętrze/zewnętrzne. Załączniki

Nieruchomości

 • Odczyty liczników – wydruk Rozliczenia. Obsługa rozliczonych zaliczek
 • Raport: Budżet nieruchomości. Dodanie filtru <<CheckBox>> Media i usługi 
 • Rozliczanie zaliczek. Ograniczenie tylko do aktualnej umowy
 • Umowy eksploatacyjne. Dodanie kosztów planowanych. Prezentacja kosztów planowanych w raporcie Budżet nieruchomości wraz z Saldem

Serwis

 • Obsługa zaznaczania/odznaczania spacją kolumny ColCheck
 • Słownik: Zlecenia cykliczne. Rozszerzenie o kolumny dostępne w ewidencji zleceń. Kompozytor kolumn. Eksport do: MS Excel, CSV

Wykonawstwo

 • Zamówienia wewnętrzne. Załączniki

Zasoby

 • Wymagania i terminy. Adresaci e-mail – dodanie i obsługa opcji: Użytkownik zasobu