fbpx

Aktualizacja 136.02

Aktualizacja 136.02

Administrator

 • Rejestr wysłanych maili – skrzynka nadawcza

Archiwum Zakładowe

 • Formularz Znajdź dokumentację. Pole Rodzaj dokumentacji obowiązkowe.

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Generacja dokumentu przebiegu sprawy – poszczególne zadania, daty realizacji, osoby akceptujące.

Finanse

 • Formularz dodania faktury zakupu. Zakładka: Pozycje. Możliwość edycji wartości VAT wraz z interakcją na wartość brutto lub netto i ceną jednostkową (w przypadku włączonej opcji licz od wartości brutto)
 • Formularz faktury sprzedaży. Data sprzedaży – <<GroupBox>>, dodanie i obsługa opcji <<ComboBox>> Drukuj jako: Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/data wykonania usługi/ data otrzymania zapłaty, Nie drukuj. Podczas dodawania nowej faktury opcja inicjalizowana wg Layout wg użytkownika zalogowanego.
 • Panel windykacyjny. Wyszukiwanie po ciągu znaków. Eksport do: MS Excel, CSV
 • Rozrachunki. Kolumny: Naliczone należności, Naliczone zobowiązania, Rozliczone należności, Rozliczone zobowiązania, Wpłata nierozliczona, Wypłata nierozliczona

Kontrahenci

 • Rozbudowa edycji zbiorczej kontrahentów

Magazyn

 • Wersje językowe dokumentów magazynowych

Nieruchomości

 • Umowy najmu – dodanie opcji: Uwzględniaj w dokumencie sprzedaży pozycje rozliczeń umów eksploatacyjnych i liczników  tylko gdy saldo pozycji wg medium jest większe od zera – opcja ta wygeneruje na dokumencie sprzedaży zgrupowaną pozycję wg medium z saldem. Naliczenia – dodanie opcji: Uwzględniaj w dokumencie sprzedaży pozycje rozliczeń umów eksploatacyjnych i liczników mniejsze od zera – opcja ta ma wyższy priorytet niż opcje w umowach najmu.
 • Umowy najmu – Liczniki. Odczyty można edytować tylko w sytuacji w której dany odczyt nie jest powiązany z rozliczeniem najmu – przy próbie edycji stosowny komunikat. Podczas usuwania/edycji składników odczytów powinna przeliczać się wartość kwotowa netto.
 • Umowy najmu – Rozliczenia. Jeżeli pod rozliczenie jest podpięty dokument finansowy korygujący to takie rozliczenie można edytować
 • Umowy najmu – zakładka: Rozliczenia. Dodanie kolumny <<ColCheck>> z funkcjami Zaznacz/Odznacz wszystko. Funkcje: Przejdź do faktury, Usuń – wg operacji masowej z zachowaniem dotychczasowych mechanizmów kontroli usuwania itp.

Preliminarz

 • Nowy moduł do scentralizowanego planowania terminów oraz budżetów

Serwis

 • Rozliczenia zgłoszeń serwisowych wraz ze sprzedażą. Opcja zgłoszeń serwisowych: Do sprzedaży. Sprzedaż wykonanych zgłoszeń serwisowych z poziomu umów najmu modułu Nieruchomości.

Wykonawstwo

 • Miesięczna karta pracy. Dodanie pola: Przedmiot koszt-sprz. Kompozytor kolumn.
 • Pracownicy. Dane o zatrudnieniu. Dodanie stawek dla poszczególnych zdarzeń – Stawka za zdarzenie. Po uzupełnieniu zdarzenia dla pracownika automatycznie jest generowany koszt wewnętrzny wg stawki za zdarzenie. Jeżeli zdarzenie jest wpisywane poprzez kartę pracy miesięczną to automatyczna dekretacja kosztu na budowę ustawioną w Autouzupełnianiu

Zasoby

 • Dodanie pola: Termin gwarancji