fbpx

Aktualizacja 136.06

Aktualizacja 136.06

Administrator

 • Wysyłanie testowej wiadomości e-mail

Archiwum Zakładowe

 • Edycja teczki – Szczegóły – Osoby w teczce. Uwzględnienie ich w wyszukiwaniu wg danych osobowych w głównej ewidencji teczek.
 • Karta udostępniania akt. Dodanie informacji Sygnatura (po Znakach)
 • Spis zdawczo-odbiorczy, Ewidencja główna teczek. Wyszukiwanie wg uwag teczki.
 • Spisy zdawczo-odbiorcze. Znajdź – dodanie filtru <<ComboBox>> Kategoria akt, <<Edit>> Cecha trwałości.

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Personel EOD. Dodanie i obsługa: Składający zamówienie wewnętrzne materiałowe
 • Sprawy. Drukuj raport wykonania. W nagłówku dodanie: Temat sprawy, Kontrahent. Dodanie uwag dot. zadania w postaci kolumny Uwagi.
 • Zadania. Dodanie PopupMenu: Otówrz wszystkie zadania sprawy.

Finanse

 • Formularz dokumentów finansowych. Osoba wystawiająca – zapamiętywanie Layout wg ostatnio ustawionej (zamiast zalogowanej)
 • Formularz faktury kosztowej. Maxymalizacja i Layout szerokości kolumn
 • Konta bankowe kontrahentów. Dodanie pól: IBAN (International Bank Account Number) varchar(50), Kod SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) varchar(50). Obsługa pól w dokumentach finansowych sprzedaży.
 • Wydruk dokumentów finansowych sprzedaży. Jeżeli w adresie Nabywcy jest inny kraj niż Polska to: we wszystkich 4 adresach należy pod adresem dodać nazwę kraju wg odpowiedniego adresu, zamiast NIP drukować VAT
 • Wydruk dokumentów finansowych. Numer wyśrodkowany

Kontrahenci

 • Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta. Dodanie filtru: Nazwa skrócona (pod Nazwą)

Magazyn

 • Edycja daty w formularzach: PZ, WZ, ZW, RW, MM
 • Przyjęcie materiałów z budowy na magazyn poprzez formularze PZ, ZW. Spójność zakresów danych.
 • PZ, WZ, RW, ZW, MM. Historia zmian również dla materiałów (dodanie, edycja, usuwanie)
 • Słownik Magazyn. Dodanie i obsługa opcji: Nieaktywny (magazyn, regał, półka)
 • Słownik Magazyn. Jeżeli jest wielofirmowość to obowiązek podania kontrahenta jeżeli magazyn nie jest podległym tylko głównym.

Nieruchomości

 • Cennik lokali
 • Generacja umowy do dokumentu MS Excel. Dodanie dodatkowych danych
 • Rezerwacje lokali

Rejestr dokumentów

 • Pokaż dokumenty powiązane – prezentacja całej historii
 • Rejestr dokumentów – Wszystkie dokumenty. Aktywny kompozytor kolumn
 • Rejestr dokumentów. Dekretacja na dokumenty finansowe.
 • Rejestr dokumentów. Formularz dekretacji na dokument – rozbudowa.

Wykonawstwo

 • Budowy. Dodanie opcji: Uruchamiaj automatycznie po starcie systemu
 • Kosztorys. Edycja masowa narzutu oraz rabatu wraz z automatycznym przeliczeniem wartości
 • Materiały budowy – zakładki: Zestawienie materiałów, Materiały niezamówione – opcja widoku wg obszarów, kategorii, pozycji kosztorysowych
 • Optymalizacja zapisu formularza miesięcznej karty pracy
 • Słownik pozycji kosztorysowych – formularz: Cena jedn. wg budżetu, Narzut, Cena jedn. wg umowy (interakcja). Inicjalizacja formularza pozycji kosztorysowej na budowie.
 • Teczka budowy. Dla dokumentów z Rejestru dokumentów dodać <<PopupMenu>> Otwórz Rejestr dokumentów – otwarcie Rejestru dokumentów z danym dokumentem
 • Teczka budowy. Dodanie pola i kolumny Temat (za Nazwą dokumentu). Automatyczne uzupełnienie podczas dekretacji dokumentu z Rejestru dokumentów polem Temat. Uzupełnienie danych historycznych
 • Teczka budowy. Grupowanie kategoriami dokumentów.

Zasoby

 • Słownik Magazyny. Dodanie pola Jednostka organizacyjna. Jeżeli zasób (moduły: Zasoby, Flota, Informatyka, Telefony) ma użytkownika Magazyn to automatyczne zaczytanie jednostki organizacyjnej do której jest podpięty magazyn. Uwzględnienie w wyszukiwaniu zasobów wg jednostki org.