fbpx

Aktualizacja 137.01

Aktualizacja 137.01

Administrator    

 • Definiowanie dodatkowych pól. Dodanie i obsługa dwóch pól typu: Jednostka organizacyjna. Edycja dodatkowych pól – migracja do głównych formularzy edycji

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Zadania. Układ: Zadania i Szczegóły widoczne na jednym ekranie

Finanse

 • Faktury. Modyfikacja eksportu do Symfonia
 • Formularz faktury kosztowej. Modyfikacja zakładki Pozycje – rozpisywanie na pozycje kosztorysowe budowy dostępne z menu kontekstowego
 • Kasa i Bank. Zapisy kasowo-bankowe. Kompensaty: wpłaty-wypłaty poprzez Rozlicz
 • Przedmioty koszt-sprz. Import z MS Excel
 • Wydruk dokumentów finansowych. Obsługa oddziału sprzedawcy

Magazyn

 • Import z pliku MS Excel: PZ, indeks materiałów. Jeżeli pod danym KTM system wykryje inny materiał to komunikat z możliwością podpięcia starego materiału lub dodanie nowego po manualnej zmianie KTM

Nieruchomości

 • Definiowanie dokumentów generowanych w MS Excel dla umów najmu. Dodanie pola: Łączna kwota najmu

Kontrahenci.

 • Dodanie nowych zakładek: Preliminarz, Umowy najmu. Link do rozrachunków

Preliminarz

 • Dodanie kolumn: Autor, Data dodania
 • Dodanie zakładki Forum.

Serwis

 • Raport: Częstotliwość awarii. Dodanie filtrów: <<CheckListBox>> Status, <<ProShape>> Nieruchomość

Wykonawstwo

 • Dodanie nowej formatki importu materiałów

Zasoby

Zasoby. Dodanie okna Naprawy