fbpx

Aktualizacja 137.15

Aktualizacja 137.15

Preliminarz

  • Treść maili: etykiety tylko do wypełnionych wartości, pozycje jedna pod drugą a nie w jednej linii wszystko

Wykonawstwo

  • Obsługa uniwersalnego formularza wyboru jednostki organizacyjnej w formularzach edycji i znajdź. W formularzu Znajdź obsługa opcji: Uwzględnij podrzędne