fbpx

Aktualizacja 137.16

Aktualizacja 137.16

Elektroniczny Obieg Dokumentów

  • Opcjonalna integracja EOD i Preliminarza. Planowane daty zakończenia zadań.
  • Sprawy/Zadania. Dodanie kolumn: Nr dokumentu (nr formatowany RD), Nr faktury. Wyszukiwanie w formularzu Znajdź. Drukuj raport wykonania – dodanie: Nr dokumentu, Nr faktury (pod numerem sprawy)

Magazyn

  • Dostawa z zamówienia ZAKUP BEZPOŚREDNI. Kontrola aby w ramach danego dostawcy były takie same nr dokumentów dostawy podczas zapisywania formularza. Interakcja – podczas uzupełniania dostawców automatyczne uzupełnienie nr dokumentu dostawy wg dostawcy.

Rejestr dokumentów

  • Format numeracji. Dodanie składików: Symbol jednostki organizacyjnej 1, 2, 3, 4, Podnumer w ramach jednostki organizacyjnej
  • Formularz Znajdź – wg pracownika – zastosowanie uniwersalnego formularza wyboru pracownika